1930-01-27

sa narodil Charles Lutwidge Dodgson, známy pod pseudonymom Lewis Carroll, anglický matematik a spisovateľ, ktorý sa preslávil predovšetkým dielom Alica v krajine zázrakov a jeho pokračovaním. Vyštudoval na Oxfordskej univerzite, kde zostal pôsobiť ako profesor matematiky. Vytvoril vedecké práce z oblasti matematickej logiky, trigonometrie, lineárnej algebry. Podnetná je aj jeho kniha Logika hrou. Zomrel v roku 1898.