1769-08-25

sa narodil francúzsky paleontológ Georges Cuvier, spoluzakladateľ komparatívnej anatómie, ktorý preukázal skutočnosť vymierania druhov. Je po ňom pomenovaných niekoľko živočíchov. Zomrel v roku 1832.

Komentáre