Trenčiansky robotický deň

Dátum konania: 14.-15.2.2018
Miesto: Areál Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Ročník: Trinásty
Organizátor: Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Spoluvyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Osobná záštita: Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček

Hlavný cieľ: Popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi na Slovensku
Podtitul: Robotika a šport

Návštevníci: Žiaci základných a stredných škôl a verejnosť
S
úťažiaci: Súťažné tímy (robotické krúžky) základných a stredných škôl z celého Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska (2 školy), Poľska a Ukrajiny
Počet tímov: 47 (z toho 6 zahraničných) základných a stredných škôl v súťažiach predstavilo 158 robotov

Viac nájdete v priloženej správe Trenčiansky robotický deň