Tretia dráha pre Heathrow

Najprv vláda a neskôr aj britský parlament schválili výstavbu tretej dráhy pre letisko Heathrow. O tejto stavbe sa diskutuje už 20 rokov, jej uvedenie do prevádzky je plánované na rok 2026, kapacita letiska by sa mala zvýšiť na 130 miliónov cestujúcich za rok.

Keď cestujete lietadlom do Londýna a má vás tam niekto čakať, nestačí mu povedať, že vaša linka má pravidelný prílet o tej a tej hodine – musíte mu tiež povedať, na ktoré zo šiestich letísk slúžiacich londýnskej metropolitnej oblasti priletíte.

Najväčšie londýnske letisko 

Šesticu londýnskych letísk tvoria: Gatwick, Heathrow, London City, Luton, Southend a Stansted. V roku 2016 prešlo týmito letiskami dokopy vyše 163 miliónov cestujúcich. Najväčším, teda najvyťaženejším letiskom Londýna je Heathrow, ktoré vlani vybavilo približne 78 miliónov cestujúcich, teda viac než polovicu v porovnaní s ostatnými piatimi letiskami dokopy. Heathrow je druhým najväčším letiskom na svete podľa počtu cestujúcich na medzinárodných linkách (po Dubaji) a je aj najväčším európskym letiskom. Najpopulárnejšou linkou z letiska Heathrow je linka na Kennedyho letisko v New Yorku, ktorú vlani využili temer tri milióny cestujúcich. Spomenutým ročným počtom vybavených cestujúcich Heathrow už naráža na svoje limity, pričom hlavným limitujúcim faktorom nie je kapacita terminálov, ale kapacita dráhového systému. V minulom roku zaregistroval Heathrow 474 033 pohybov lietadiel (súčet počtu vzletov a pristátí), čo je tesne pod teoretickým limitom 480 000 pohybov na týchto dráhach.

 

Dve dráhy nestačia 

Letisko Heathrow disponuje dvomi paralelnými dráhami, orientovanými východno-západným smerom, pričom severnejšie položená dráha je dlhá 3 902 m, južnejšia má dĺžku 3 658 m, obe majú šírku 50 m. Zvýšiť kapacitu letiska z hľadiska počtu pristávajúcich a odlietajúcich lietadiel možno len vybudovaním novej vzletovej a pristávacej dráhy. O tejto potrebe sa v Anglicku diskutuje už približne dvadsať rokov. Návrh na výstavbu tretej dráhy na letisku Heathrow vyvolal nielen priaznivé, ale aj odmietavé reakcie. Objavili sa aj alternatívne riešenia zvýšenia kapacity letísk, ktoré slúžia Londýnu. Jedno predpokladalo výstavbu druhej dráhy na letisku Gatwick, čo by vraj bolo oveľa lacnejšie než výstavba tretej dráhy na Heathrowe. Druhé riešenie navrhovalo výstavbu nového letiska na umelom ostrove v ústí rieky Temže. Na výber najvhodnejšieho riešenia zvýšenia kapacity letísk v sektore na západ od centra Londýna bola v roku 2012 zriadená komisia pre letiská (Airports Commision). Vo svojej záverečnej správe, zverejnenej v júli 2015, komisia jednomyseľne konštatovala, že výstavba novej dráhy na letisku Heathrow je najvhodnejším riešením na zvýšenie kapacity londýnskych letísk.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 08/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

RM
vizualizácie Heathrow Airport Limited

Komentáre