Údaje na 14 miliárd rokov

Nová metóda ukladania dát pomocou laserových impulzov vydrží teplotu až 190 °C. 

Odovzdávanie informácií budúcim generáciám si vyžaduje trvácne pamäťové médiá. Vedcom zo Southamptonskej univerzity vo Veľkej Británii sa podarilo vytvoriť nový dátový formát, ktorý kóduje informáciu do nanoštruktúr v skle.

Päťdimenzionálne ukladanie dát
Na disk štandardnej veľkosti možno uložiť asi 360 TB dát. Aj pri teplotách 190 °C je odhadovaná životnosť disku 13,8 mld. rokov, čo je viac ako trojnásobok veku Zeme. Metódu s názvom päťdimenzionálne ukladanie dát (5D) prvýkrát predviedli v roku 2013. Odvtedy vedci technológiu zdokonalili a teraz sa ju snažia presadiť do praxe. Na preukázanie predností nového formátu tím vedcov vytvoril kópie Biblie kráľa Jakuba, diela Opticks od Isaaca Newtona a Všeobecnej deklarácie ľudských práv (Magna Charta). Na to, aby sme pochopili, ako možno uložiť toľko informácií na taký dlhý čas, je najlepšie porovnať novú metódu s bežným CD. Dáta z CD sa čítajú laserovým lúčom. Keď laser narazí na hrboľ, odrazí sa, čo sa zaznamená ako 1, ak sa neodrazí, zaznamená sa 0. To sú vlastne dva rozmery informácií. Na CD možno uložiť čokoľvek – hudbu, texty, obrázky, videá, softvér. No keďže dáta sú zapísané na povrchu CD-ROM, sú zraniteľné. Možno ich narušiť fyzicky: poškriabaním, pôsobením kyslíka, tepla a vlhkosti. 5D disky však majú informácie vnútri v špeciálnych nanoštruktúrach, nazývaných nanomriežky – ide o trojicu vrstiev nanobodiek.

Nikdy nebude zabudnuté
Zápis sa vykonáva ultrarýchlym laserom generujúcim extrémne krátke a intenzívne impulzy svetla. Pri čítaní sa potom mení spôsob, ako svetlo prechádza sklom, a mení sa aj jeho polarizácia. Popri umiestnení v priestore podľa osí x, y a z možno zo zmien svetla vyčítať tiež informácie o orientácii nanomriežky a sile svetla odrazeného od povrchu. Tieto dodatočné rozmery spôsobujú, že dáta sú na 5D disku zapísané oveľa hustejšie než na bežných optických diskoch. Je ohromujúce, že sme vytvorili technológiu, ktorá bude uchovávať dokumenty a informácie a uloží ich pre budúce generácie. Táto technológia môže byť jedného dňa posledným dôkazom o našej civilizácii: všetko, čo sme sa naučili, nebude zabudnuté, povedal profesor Peter Kazansky, vedúci tímu. 5D ukladanie dát nájde uplatnenie v múzeách a galériách, no vedci veria, že technológia sa v nie veľmi vzdialenej budúcnosti stane dostupnou aj bežným klientom. Hoci drahé lasery potrebné na 5D zápis dát asi ešte dlho zostanú v laboratóriách, čítať nimi vyrobené zápisy možno pomerne ľahko. Tím vedcov zo Southamptonu verí, že ekvivalent DVD prehrávača na čítanie informácií by sa mohlo podariť vyvinúť v priebehu nasledujúceho desaťročia.

Komentáre