Unikátna interaktívna tabuľka

Pásku prestrihli doc. RNDr. Roman Soták, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, a doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., z Ústavu chemických vied.

Na to, aby ste vedeli o existencii tzv. periodickej tabuľky prvkov, nemusíte byť expertom na chémiu. Táto tabuľka je metódou zobrazenia chemických prvkov. Za jej existenciu vďačíme ruskému chemikovi Dmitrijovi Ivanovičovi Mendelejevovi.

Mendelejev prvú verziu svojej tabuľky predstavil 6. marca 1869 pred Ruskou chemickou spoločnosťou, a to v prednáške s názvom Súvislosť medzi vlastnosťami a atómovými hmotnosťami prvkov. Mendelejevova genialita spočívala v tom, že v rade prvkov zoradených podľa atómových hmotností (protónového čísla) si všimol, že vlastnosti prvkov sa pravidelne – periodicky – opakujú. V prvej periodickej tabuľke zverejnenej Mendelejevom však niektoré miesta neboli objavené. Mendelejev správne usúdil, že chýbajúce prvky existujú, ale ešte nie sú objavené. Vývoj mu dal neskôr za pravdu a postupne boli objavené všetky prvky, ktorých existenciu predpokladal.

Košické prvenstvo

M. Ganajová pred interaktívnou periodickou tabuľkou prvkov

Povedať, že každý chemik by mal mať periodickú tabuľku prvkov takpovediac v krvi, je síce prehnané, ale moderné verzie tabuľky poskytujú chemikom predstavu o mnohých vlastnostiach jednotlivých prvkov a poskytujú o nich množstvo informácií.
Mimoriadne modernú a s dobou idúcu verziu periodickej tabuľky predstavil 7. marca – jeden deň po 153. výročí prvého zverejnenia tabuľky – kolektív Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Ako pri prezentácii tabuľky povedala doc. Mária Ganajová, zástupkyňa riaditeľky spomenutého ústavu, ide o interaktívnu tabuľku, prvú svojho druhu na Slovensku. Študenti môžu prostredníctvom tejto tabuľky získať predstavu o vzhľade, skupenstve, farbe prvkov aj o ich periodicky sa opakujúcich vlastnostiach, akými sú elektronegativita, ionizačná energia, elektrónová afinita a ďalšie vlastnosti, zhrnula M. Ganajová.

Pražská inšpirácia

Tabuľka obsahuje informácie zatiaľ o 80 prvkoch a postupne sa bude dopĺňať o ďalšie (v súčasnosti poznáme 118 prvkov). Podnetom na realizáciu tohto projektu sa stal dlhodobý zámer popularizovať chémiu a ukázať ju zaujímavým a inovatívnym spôsobom. Inšpiráciou bola obdobná periodická tabuľka prvkov nachádzajúca sa na Karlovej univerzite v Prahe. Rozmanité interaktívne funkcie tabuľky predstavili kolegom a pozvaným hosťom členovia realizačného tímu doc. Zuzana Vargová, Dr. Ivana Sotáková, Dr. Martin Vavra, Mgr. Veronika Gibová a Mgr. Oleksandr Prystopiuk. V zmysle zásady slov samotného Mendelejeva, že bez usilovnej pracovitosti niet talentov ani géniov, veríme, že táto tabuľka bude slúžiť nielen študentom našej fakulty, ale aj všetkým, ktorí sa viac či menej zaujímajú o chémiu. Aby naše úsilie neostalo len na pôde fakulty, tabuľka bude slúžiť ako vhodná didaktická pomôcka aj pre učiteľov a žiakov stredných a základných škôl. Tešíme sa, že môžeme tabuľku predstaviť, ukázať zameranie výskumu nášho ústavu a budovať tak kladný vzťah k chémii, uviedla Dr. Jana Šandrejová z košického ústavu, v ktorom interaktívna tabuľka vznikla. Mendelejev by sa určite čudoval, čo všetko košická verzia jeho tabuľky dokáže.

Text a foto Radomír Mlýnek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre