Úspešná iniciatíva globálneho voľného prístupu k vedeckým článkom SCOAP3 bude pokračovať ďalšie tri roky

Ženeva 20.9. 2016. Po troch rokoch úspešnej prevádzky dnes CERN oznámil pokračovanie globálnej iniciatívy SCOAP3 Open Access na ďalšie tri roky. SCOAP3 je konzorcium podporujúce publikovanie s voľným prístupom k článkom z časticovej fyziky, tvorené viac ako 3 000 knižnicami, grantovými agentúrami a výskumnými organizáciami zo 44 krajín. Vďaka SCOAP3 sú každému na svete zdarma prístupné desaťtisíce vedeckých článkov bez nákladov a bariér pre autorov.

Úplné a bezplatné sprístupňovanie výsledkov výskumu je v duchu Zmluvy, ktorou sa zakladal CERN a v duchu nášho odvetvia výskumu,” povedala generálna riaditeľka CERN Fabiola Gianotti. “SCOAP3 umožňuje každému na svete prístup k špičkovým vedeckým poznatkom v recenzovaných časopisoch v časticovej fyzike. CERN bude pokračovať s plným úsilím v tejto vitálne dôležitej iniciatíve. ”

SCOAP3 podporoval prechod kľúčových časopisov v časticovej fyzike k Open Access (OA) v spolupráci s vedúcimi vedeckými vydavateľstvami a učenými spoločnosťami od r. 2014. V prvých troch rokoch spolupráce SCOAP3 publikovalo 20 000 vedcov zo 100 krajín viac ako 13 000 OA-článkov.

SCOAP3 sídli v CERNe pod medzinárodným dohľadom. OA je primárne financované z prostriedkov, ktoré knižnice predtým platili časopisom ako predplatné. K financovaniu prispievajú aj niektoré grantové agentúry.

Nadväzujúc na úspech prvých troch rokov SCOAP3, CERN teraz podpísal kontrakty s desiatimi vydavateľstvami a učenými spoločnosťami na predĺženie iniciatívy na obdobie od januára 2017 do decembra 2019.