Veda v divadle II.

Slovenská akadémia vied bude pokračovať v projekte Veda v divadle už od septembra.

Umenie je veda… aj veda je umenie. V duchu tohto slovného spojenia odštartovala akadémia v spolupráci s Divadelným ústavom v júni tohto roka nový projekt Veda v divadle. Formou diskusií sa chcú vedci v umeleckom priestore priblížiť verejnosti a rozprávať o vede zrozumiteľne, jednoducho, s dávkou humoru a, samozrejme, s prepojením na umenie. Pod moderátorským vedením Miloslava Jurániho vystupujú v diskusií vždy dvaja vedci z rôznych oblastí výskumu.


Bolesť, svrbenie, pálenie, ospalosť, depresia… To všetko môže byť na začiatku cesty vedúcej k zrodu nového lieku. Cesty, ktorej koniec vôbec nie je istý. Kľúčové je však dobre definovať ochorenie, súčiastku v tele, ktorú treba opraviť. Potom, aj pomocou IT technológií, stačí nájsť ten správny kľúč na uvoľnenie alebo zatiahnutie problémového závitu. Aké jednoduché! Hľadanie správneho kľúča však znamená oveľa viac. Kľúč musí pohnúť len jedným jediným závitom, ak pohne aj iným spôsobí vedľajšie účinky. Liek musí byť dobre biodostupný, netoxický, dobre rozpustný vo vode a hlavne účinný. Aké sú jednotlivé kroky vo vývoji lieku? Aký je rozdiel medzi liekom a jedom? Čo je „lepšie“ – bylinka, či tabletka?

Marta Prnová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV sa venuje vývoju nových liečiv. Ako svoje výskumné zameranie si vybrala ochorenie neskoré diabetické komplikácie. Vlastní dva patenty, obidva sa viažu na lieky v oblasti diabetických komplikácií. Jej cieľom je raz vyvinúť účinné terapeutikum v prevencii rozvoja neskorých diabetických komplikácii.

Prečo sa oplatí myslieť ako vedec? Vedecké zistenia hrajú dôležitú rolu v každodennom živote ľudí – od technológií, liekov, medicínskych zákrokov a informácií o zdraví, až po všadeprítomné rady týkajúce sa kozmetiky či prospešného spôsobu stravovania. Napriek čoraz väčšej informovanosti je však otázne, do akej miery dokážu ľudia vedeckým informáciám porozumieť – zvlášť ak sú filtrované často až príliš zjednodušenou optikou médií. Je tiež pomerne bežné, že vedecky znejúce tvrdenia sa používajú aj na podloženie nezmyselných alebo tendenčných argumentov, čo v konečnom dôsledku, bez schopnosti posúdenia ich vhodnosti, dodáva kredibilitu rôznym hoaxom a konšpiračným teóriám.

Vladimíra Kurincová Čavojová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV vyštudovala pedagogickú psychológiu, odborne sa zameriava na aspekty rozhodovania v živote, intuíciu a emóciu v rozhodovaní, empatiu a venuje sa aj teóriám mysle. Aktuálne je zodpovednou riešiteľkou projektu: Kognitívne zlyhania – individuálne prediktory a možnosti intervencie (Cognitive failures – individual predictors and intervention possibilities).

Obe vedkyne sa aktívne zapájajú aj do vzdelávania žiakov základných a stredných škôl prostredníctvom projektu Nájdi v sebe vedca, ale aj počas letných táborov, ktoré sú určené pre deti z celého Slovenska a konajú sa v priestoroch Slovenskej akadémie vied.

Diskusia sa uskutoční 25. 9. 201919:00 v Štúdiu 12 Divadelného ústavu na Jakubovom námestí v Bratislave.