Vedcami zatiaľ cez prázdniny

Čo je veda? Je zaujímavá a potrebná pre život? Čo nám ponúka?

Na všetky tieto otázky sa dozvedeli odpovede absolventi 1. ročníka jarného detského tábora, ktorý organizoval Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v spolupráci s občianskym združením All4Science. Združenie vzniklo z projektu Nájdi v sebe vedca, pod ktorý sa podpisuje niekoľko ústavov SAV.

Pokusy zo života

Počas piatich ešte takmer zimných dní jarných prázdnin v Bratislavskom samosprávnom kraji 14 zvedavých detí z Bratislavy a okolia okúsilo tajomstvá vedy na vlastnej koži a zahrali sa na ozajstných vedcov. Na začiatku sa dozvedeli, prečo je potrebné vedecké poznanie, aké sú princípy vedy, ako sa zostavuje a overuje hypotéza. Tú si potom mohli konfrontovať s experimentálne získanými údajmi na konferencii, organizovanej v posledný deň tábora za prítomnosti rodičov. Niekoľko skupín, ale aj jednotlivcov si samo navrhlo vlastné pokusy, napríklad ako prezentovať magnetizmus, či a ako dlho vydrží rastlina bez vzduchu, aká je teplota tavenia gália, ako a za aký čas je možné rozpustiť gumových medvedíkov v rôznych roztokoch, či sa dá nafúknuť balón len použitím PET fľaše, ľadu, teplej vody a mrazničky, ale aj to, prečo sa v zime topí ľad na cestách pri teplote pod bodom mrazu a či je možné zostrojiť magnetickú trubicu na prenos vecí.

Prezradené tajomstvá

Okrem vlastných miniprojektov sa deti vyšantili počas rôznych pohybových aktivít na čerstvom vzduchu a realizovali zábavné pokusy, pričom spoznávali základné zákonitosti chémie, fyziky a biológie. Zaujímavé bolo zistenie, že citrónom preteká elektrický prúd a že sa s jeho pomocou dá rozsvietiť žiarovka, že samotná voda nevedie elektrický prúd, ale po pridaní obyčajnej kuchynskej soli už áno. Naučili sa, čo je pH, načo nám je a aké pH má citrónová šťava, sóda alebo ich zmes. Zistili aj to, prečo je možné plávať na vode v Mŕtvom mori a že je veľmi jednoduché vyrobiť si sliz priamo doma v kuchyni. Počas tábora navštívili aj Zážitkové centrum vedy Aurelium, kde nahradili teóriu zážitkom, a mohli si vyskúšať, ako v praxi funguje napríklad Archimedova skrutka, ako je možné rozsvietiť žiarovku len dotykom rúk nerovnakých kovov, ako je možné vizualizovať teplo a zistili, ako funguje elektromotor, čo je páka či hydraulika.

Pohľad za oponu

Deti využili čas aj na spoznávanie niektorých ústavov SAV. Na Ústave materiálov a mechaniky strojov im odborníci vysvetlili, z akých materiálov sa skladajú jednotlivé euromince, ako je možné vidieť mikrosvet nielen kovov, ale aj rastlín a živočíchov, aké chemikálie sa používajú pri materiálovom výskume, čo je to mikrotvrdosť a ako je možné dokonale vyleštiť povrch na metalografické pozorovanie materiálov. Na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie sa zoznámili s pánmi potkanmi Freddiem a Mercurym, dozvedeli sa, koľko cukru sa nachádza v niektorých komerčne dostupných nápojoch, videli, ako vyzerá bunka. Za najpútavejšie určili vystúpenie tekutého dusíka s ľadom.  Na Ústave polymérov sa deti dozvedeli, čo sú polyméry a na čo nám vlastne slúžia. Naučili sa dokázať prítomnosť škrobu v potravinách, napríklad vo varenej ryži, kukuričnom škrobe alebo v pudingu, pripravili si polymérne kapsulky, ktoré by mohli slúžiť na dopravu liečiva do ľudského tela, a tiež sa oboznámili s polymérmi citlivými na teplo, ktoré sú v chlade priehľadné a v teple majú mliečnu farbu. Na záver si všetci účastníci – mladí nádejní vedci – nacvičili aj zvládnutie krízovej situácie, keď ide doslova o holý život. Zažili cvičnú evakuáciu budovy. Situáciu zvládli bravúrne a pochvalu od veliteľky zásahu si plne zaslúžili. Celý jarný tábor slávnostne ukončili prezentácie výskumov, vynálezov a plánov účastníkov priamo riaditeľovi Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Spracovali: Ing. Martin Nosko, PhD.,
Ing. Alena Šišková, PhD.
a Ing. Anna Zahoranová, PhD.
Ústav materiálov a mechaniky strojov
SAV v Bratislave

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 04/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre