Vedci majú novú výzvu – ako odstrániť mikropolutanty a rezistentné baktérie z vôd.

Prichádza chladné počasie a začína sa obdobie chorôb, kedy sa mnohí nevyhneme antibiotikám. Vedci varujú  – treba ich užívať rozumne.  Cez odpadové vody sa totiž zvyšky liekov dostávajú do životného prostredia.
2016_10_05_dsc_4964Odborníci na STU hľadajú metódy, ako zvyšky liekov, drog, vírusy a baktérie rezistentné voči antibiotikám z vôd odstrániť. V hre sú chemické formy čistenia, použitie nanodiamantových vrstiev, železanov, fotoaktívnych práškov, ale aj biologické formy ako využitie vodných rastlín. Niektoré postupy budú chrániť patenty.

Tím z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity sleduje zloženie odpadových vôd na vstupe aj na výstupe z čistiarne už v desiatkach slovenských miest a ôsmych nemocniciach. Sleduje prítomnosť viac ako 30 typov drog a 120 typov liečiv a prítomnosť baktérií rezistentných na antibiotiká.

Merania v odpadových vodách vykonávajú odborníci priebežne počas roka. Koncentrácie látok sa menia – v zimných a jarných mesiacoch sú zvýšené koncentrácie antibiotík, v lete antihistaminík.

Vedci sledujú aj prítomnosť rezistentných baktérií.

Boj s mikrobiálnou rezistenciou je aj prioritou Európskej únie. Najnovšie výskumy naznačujú, že aj keď sa podarí zničiť baktériu, vo vode istú dobu môže prežiť jej DNA a odovzdať ďalej schopnosť odolávať antibiotikám. Tím STU sa chce zamerať práve na schopnosť DNA baktérií prežiť vo vode čistenej niektorou z metód vyvíjaných na univerzite.