Vedci si s Tabby nevedia rady. Hviezda s megaštruktúrou je čoraz tajomnejšia

Vlani na jeseň dovtedy pomerne málo známa hviezda s označením KIC 8462852 vyvolala vlnu debát. Astronómovia hovorili, že jej nepravidelné blikanie môže byť dielom cudzích megaštruktúr. Ďalšie pozorovanie hviezdy, familiárne nazývanej Tabby podľa jej objaviteľky Tabethy Boyajianovej, nepriniesli nijaké náznaky činnosti mimozemských civilizácií, ale na náhle poklesy intenzity jej svetla naďalej neexistuje vysvetlenie. A teraz je všetko čoraz čudnejšie.

tabbyDokument, ktorý bol v týchto dňoch publikovaný na arXiv, pochádzajúci od astronómov Bena Monteta z Caltechu a Joshuu Simona z Carnegieho inštitútu, opisuje výsledky novej fotometrickej analýzy Tabby na základe dát z Keplerovho teleskopu. Vedci v týchto dátach objavili niečo, čím boli prekvapení – nielenže svetlo hviezdy môže náhle pohasnúť až o 20 %, ale svetelný tok hviezdy sa v priebehu štyroch rokov nepretržite zmenšoval.

Počas prvých 1000 dní misie Keplerovho teleskopu sa svetelnosť znižovala asi o 0,34 % ročne, počas ďalších 200 dní sa však jej pohasínanie zrýchlilo na 2 %. Vcelku teda Tabby v priebehu 4 rokov pohasla o 3 %, čo je celkom nevysvetliteľné.

Nie je to prvýkrát, čo astronómovia tvrdia, že Tabby zhasína. Začiatkom tohto roka sa Bradley Schaefer z Louisianskej štátnej univerzity rozhodol preskúmať hviezdu na základe starých fotografických dosiek siahajúcich až do 19. storočia. Zistil, že za posledných 100 rokov sa svetelnosť hviezdy zmenšila o priepastných 19 %. Iní astronómovia však tvrdili, že Schaefer vychádzal z chybných dát.

Teraz sa Montet pozrel na dlhodobý trend trochu iným spôsobom. Podľa dát z Keplerovho teleskopu je stmievanie až dvojnásobné v porovnaní s tým, čo zistil Schaefer. Podľa Monteta sú ich výsledky síce iné, ale nie sú nevyhnutne v rozpore so Schaeferovými zisteniami.

Vedci uznávajú, že zatiaľ neexistujú nijaké modely pre tento druh správania. Podľa niektorých ide o kombináciu rôznych efektov. Niektoré dôveryhodné vysvetlenia hovoria o roji úlomkov z komét či zvyškoch rozpadnutej planéty. Podaktoré teórie môžu vysvetľovať náhle blikanie, iné dlhodobé stmievanie, ale neexistuje nič, čo by vysvetlilo oba javy zároveň.

Hviezda Tabby sa stala prednostným cieľom pozorovania. Na Kickstarteri sa uskutočnila úspešná crowdfundingová kampaň, ktorej výťažok sa použil na zakúpenie pozorovacieho času v Las Cumbres Observatory Global Telescope Network. Boyajianová sa chystá hviezdu pozorovať celý rok v nádeji, že ju pristihne pri blikaní. Ak sa tak stane, upozorní a zmobilizuje ostatné observatóriá. Azda sa tak vedcom podarí zachytiť odkaz hviezdy a dekódovať jej posolstvo.

Zdroj: PC Revue