Vedecká konferencia „História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“

Slovenská pošta, a.s., a Poštové múzeum aj tento rok pripravili vedeckú konferenciu so zameraním na poznanie vlastnej zbierkotvornej činnosti.

V priestoroch Slovenskej pošty na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici odznie 27. septembra celkovo 20 vedeckých príspevkov, pričom pozvanie prijali odborníci z celého Slovenska, ale aj z Čiech. Zastúpené budú nielen múzeá, ale aj iné kultúrne inštitúcie, ako knižnice alebo divadelný ústav. Nebudú chýbať ani odborníci z vysokých škôl a špecialisti na teóriu súkromného sektora. Vstup na konferenciu je voľný nielen pre aktívnych účastníkov, ale aj pre všetkých záujemcov, ktorí chcú bližšie spoznať činnosť našich a zahraničných múzeí a individuálnych zberateľov.

Vedecká konferencia je rozdelená do štyroch základných blokov, z ktorých prvé dva budú uvedené spoločne v doobedňajších hodinách a druhé dva samostatne popoludní. „Zbierkotvorná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry už niekoľko storočí. Veď prakticky niet človeka, ktorý by nepoznal vo svojom okolí zberateľa, ale pozrime sa aj do vlastných spomienok. Kto z nás aspoň v detstve na chvíľu niečo nezbieral? Múzeá sú vrcholom zbierkotvorných inštitúcií. Poznáme ich históriu, ale menej známe sú už samotné dôvody a postupy, akými boli v minulosti vytvárané a formované,“ povedal vedúci Poštového múzea Ing. Miroslav Spišiak. Vedúci múzea tiež dodal, že analogicky nepoznáme ani takéto postupy pri individuálnych zberateľoch. Len na základe tohto poznania môžeme odhadnúť súčasné trendy a pozerať sa do budúcnosti. Poštové múzeum svojou vedeckou konferenciou chce pootvoriť dvere aj do tejto problematiky a zároveň vytvoriť tradíciu organizovania takýchto vedeckých fór.

Poštové múzeum vydá z konferencie v spolupráci s prednášajúcimi kolektívnu monografiu s rovnomenným názvom, ktorú si záujemci budú môcť zakúpiť prostredníctvom webových stránok POFIS-u. Monografia nadviaže na úspešnú monografiu z minuloročnej konferencie s názvom „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“, ktorú si záujemcovia môžu zakúpiť na tých istých webových stránkach.

 

 


O spoločnosti:
Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta je popredným poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Od roku 2015 je SP držiteľom certifikátu potvrdzujúceho zavedenie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013, tzn. že zabezpečuje primerané bezpečnostné kontroly, adekvátne chrániace informačné aktíva a poskytuje zodpovedajúcu istotu zákazníkom Slovenskej pošty a iným zainteresovaným stranám. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V roku 2013 spoločnosť získala tiež ocenenie „Národná cena SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa SP, a. s., podarilo získať aj vďaka udržaniu zamestnanosti, realizácie programu zmien a  zlepšeniu hospodárskeho výsledku. Spoločnosť po rokoch stratového hospodárenia skončila už tretí rok po sebe v pozitívnych číslach. Rok 2015 spoločnosť uzavrela s predbežným ziskom 3,0 mil. Eur pred zdanením, za rok 2014 dosiahla SP zisk vo výške 4,91 mil. Eur pred zdanením a za rok 2013 zisk vo výške takmer 4,4 mil. EUR pred zdanením. Spoločnosť sa  mení na výrazne proklientsky orientovanú spoločnosť a naďalej sa transformuje z tradičného poštového operátora na poskytovateľa širokého portfólia služieb obyvateľom, prináša prehľadnejšie balíkové produkty, poistné a telekomunikačné služby, služby v spolupráci so štátom – výpisy z obchodného registra, registra trestov ako aj výpisy z listu vlastníctva.