Veľké tornáda prichádzajú častejšie

Foto wikipédia/Justin Hobson

Spojené štáty americké zápasia s tornádami čoraz častejšie. Podľa niektorých vedcov však za tento alarmujúci trend zrejme nie je zodpovedné globálne otepľovanie. Príčinou sa zdá byť zmena prúdenia vetra v niektorých supercelách (typ búrky z tepla vyskytujúcej sa najmä v USA). Profesor Joel E. Cohen z Rockefellerovej univerzity si myslí, že príčiny týchto tornádových búrok, ktoré sú zodpovedné za väčšinu tornádami spôsobených úmrtí, nie sú klimatológom doteraz známe. Tornádové búrky zvyknú trvať jeden až tri dni a vyznačujú sa intenzívnou búrkovou činnosťou, ako aj výskytom minimálne šiestich tornád tesne za sebou. Výsledky novej štúdie ukázali, že počet tornád najsilnejších búrok, zaznamenaných v intervale piatich rokov, sa za posledné polstoročie zdvojnásobil. Kým v roku 1965 mala takáto tornádová búrka potenciál vyprodukovať približne 40 tornád, v roku 2015 to už bolo asi 80 tornád.

JK

Komentáre