Začal to Galilei

Anglický ortuťový teplomer z 18. storočia s Fahrenheitovou stupnicou, foto Museo Galileo

Jedným z mála vynálezov, ktorého história sa nezačína okrídlenou vetou Už v staroveku…, je teplomer.

V roku 1592 sa Galileo Galilei rozhodol využiť princíp rozťažnosti vzduchu a prvá lastovička na zisťovanie teploty bola na svete. Išlo o asi 30-centimetrovú tenkú sklenú trubičku zakončenú bankou. Famózny Talian zahrial banku rukou a druhý koniec trubičky ponoril do nádoby so zafarbenou vodou. Chladnúci vzduch sa zmršťoval a vplyvom tlaku okolitého vzduchu na hladinu vnikala do trubičky voda. Po vychladnutí banka prebrala teplotu okolitého vzduchu a výška vodného stĺpca v trubičke sa menila podľa zmien objemu vzduchu v banke a ten sa zasa menil podľa teploty vzduchu. Hladina pri oteplení klesala a pri ochladení stúpala. Možno aj preto, že tento jednoduchý prístroj ešte nič nemeral, pretože nemal stupnicu, jeho vynálezca ho nazval termoskop. Stupnicu mu pridal taliansky lekár a vynálezca Santorio Santorio. Ďalšie zdokonalenie priniesli Otto von Güricke a Gaspar Schott, ktorí trubičku prístroja ohli do U, naplnili ju vodou a na oba konce dali banky, lenže ešte to nebolo ono. Voda totiž nie je ideálna, pretože jej tepelná rozťažnosť je veľmi malá. Túto skutočnosť si asi uvedomoval aj francúzsky lekár Jean Rey, ktorý aj napriek tomu v roku 1631 zostrojil pravdepodobne prvý kvapalinový teplomer. Namiesto vody sa začali hľadať iné tekutiny. Ako najvhodnejšie sa ukázali lieh a ortuť. Prvý liehový teplomer zostrojil v roku 1641 toskánsky veľkovojvoda Ferdinand II. Medici. Vtedy už teplomery mali aj stupnice, problém bol však v tom, že neboli jednotné – existovalo asi 35 druhov. Prvé teplomery s normalizovanou stupnicou sa objavili v roku 1650. Ortuťový teplomer vyvinul v roku 1714 nemecký fyzik Daniel Gabriel Fahrenheit a zaviedol aj teplotnú stupnicu. Meranie teplôt uľahčil lekárom až v roku 1866 anglický fyzik sir Thomas Clifford Allbutt. Vymyslel lekársky teplomer, ktorý ukazuje teplotu od 35 do 42 ° Celzia. Jeho vynález bol dlhý asi 30 cm a pacient si ho musel držať dvadsať minút. V súčasnosti sa na meranie telesnej teploty používajú liehové a gáliové, no najmä digitálne teplomery. Klasické ortuťové išli do penzie vďaka Európskej únii, ktorá ich zakázala kvôli ortuti.

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 04/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre