Záhuba i spása sokola

Sokol rároh, foto Stanislav Harvančík

Na území Slovenska v súčasnosti pravidelne hniezdi päť druhov sokolov, najväčším z nich je sokol rároh. Zároveň za posledné dve desaťročia prešiel azda najvýraznejšou zmenou hniezdneho prostredia i zloženia potravy.

Sokol rároh (Falco cherrug) sa na území Európy zaraďuje do kategórie ohrozených druhov, dokonca na Slovensku takmer vyhynul. Vďaka práci členov združenia Ochrana dravcov na Slovensku sa u nás podarilo zachovať a postupne zvýšiť ich počet z niekoľkých párov na súčasných 31 párov. Populácia nášho najväčšieho sokola je naďalej krehká a potrebuje pomoc odborníkov. Rovnako ako iné dravce, má aj tento vták v prírode nezastupiteľné miesto.

Mláďatá

Vzácny podnájomník
Sokol rároh patrí do čeľade sokolovité. Je trochu väčší ako sokol sťahovavý a dosahuje hmotnosť do 1,2 kg a rozpätie asi  105 až 125 cm. Má hnedý chrbát, brušnú časť má skôr svetlú s hnedými škvrnami. Hnedý chvost má dlhší ako sokol sťahovavý, krídla širšie a menej špicaté. Ako pôvodne stepný druh u nás obýva iba južné časti krajiny v blízkosti prírodnej či kultúrnej stepi, kde loví. Hniezdi v nižších pohoriach alebo priamo na nížinách, v starých listnatých, zmiešaných alebo lužných lesoch, prípadne aj v stromoradiach či na skalách. Vlastné hniezda si nestavia, ale obsadzuje hniezda po iných veľkých vtákoch. Rád obsadzuje aj umelé hniezda a búdky.

Hniezdna podložka pre rároha

V súčasnosti väčšina slovenských párov hniezdi práve takto. Samica znáša koncom marca až v prvej polovici apríla 3 až 4 vajíčka, na ktorých sedí približne 30 dní. Samec v tom období loví korisť aj pre ňu, prípadne ju aj na krátko strieda pri zahrievaní vajec. Samica ostáva asi dva týždne po vyliahnutí mláďat v hniezde alebo v jeho blízkosti, zahrieva mláďatá a kŕmi ich. V tomto období loví všetku potravu samec. Neskôr loví aj samica. Mláďatá ostávajú v hniezde asi šesť týždňov. Hlavnou súčasťou potravy rárohov boli sysle, no po výraznom znížení ich populácie sa zamerali aj na inú korisť a lovia predovšetkým vtáky – u nás holuby, v susednej Ukrajine havranovité vtáky. Okrem toho sa v ich potrave objavujú drobné hlodavce, chrčky, množstvo menších až veľkých vtákov (do veľkosti kačice divej).

Dramatická situácia

Sprievodcom po ceste k záchrane sokola rároha na Slovensku je aj film Sokol rároh, klenot našich nížin. Odkaz na verejne dostupný film nájdete na konci článku.

Na začiatku 90. rokov 20. storočia západoslovenská populácia sokola rároha hniezdila ešte v lesoch Malých Karpát. Jedným z dôvodov, prečo sa ocitla v kritickom stave, bolo vykrádanie – zlodeji vyplienili každé hniezdo. V rokoch 1990 až 1995 dobrovoľníci spolu s desiatkami študentov strážili hniezda posledných piatich párov 24 hodín denne. Kmene hniezdnych stromov zabezpečili ostnatým drôtom, aby sa na ne vykrádači nedostali. Potrebovali množstvo špeciálne vyškolených dobrovoľníkov. Časovo a organizačne veľmi náročná akcia bola úspešná – zachránili posledné páry, ktoré vychovali mláďatá a populácia mohla prirodzene rásť. V podobne zlej situácii bol vtedy sokol rároh aj na východnom Slovensku. V dôsledku masívneho odlesňovania rýchlo mizli prirodzené hniezdne biotopy. Intenzívne poľnohospodárstvo a zánik pasienkov zasa spôsobili úbytok významných druhov koristi – najmä sysľa a chrčka. V priebehu niekoľkých rokov sa tak pôvodne lesný druh presunul na nížinu, blízko polí s dostatkom hrabošov, škorcov a ďalších poľných druhov.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Jozef Chavko, Lucia Deutschová
OZ Ochrana dravcov na Slovensku Video Projekty sú podporené Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispievajú k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov na územiach siete Natura 2000.

Komentáre