Život v tieni

Slnko je pre život všetkých organizmov na našej planéte nenahraditeľným zdrojom energie. Vďaka jeho existencii máme na Zemi vhodné podmienky na život.

Ak si odmyslíme životodarné účinky Slnka, táto nám najbližšia hviezda aj tak niekoľko ráz vstúpila do dejín človeka. Veľkí vojvodcovia totiž pri stratégii tej-ktorej bitky brali do úvahy polohu Slnka, na čo ich protivníci neraz pozabudli. Historici potom už len konštatovali, že k prehre pomohlo aj Slnko svietiace vojakom do očí. Aj keď Slnko neovplyvnilo výsledok bitky pri Termopylách (480 pred n. l.), predsa len vstúpilo do dejín.

Boj pod šípmi

Perzský veľkokráľ Xerxes I. zhromaždil veľkú suchozemskú a námornú armádu a vydal sa do Grécka s úmyslom celé ho dobyť. Počty bojovníkov Xerxovej armády sú doteraz predmetom debát, pretože čísla, ktoré podávajú staroveké pramene, sú prehnane veľké. Herodotos spomína 2,6 milióna mužov a porovnateľné množstvo podporného personálu. Básnik Simónides z Keu hovorí o 4 miliónoch, Ktésias udáva 800 000 perzských vojakov. Súčasné odhady hovoria o  rozpätí 70 000 až 300 000 Peržanov. Proti perzskej presile sa postavilo len asi 5 200 až 7 700 odvážnych Grékov. Keď perzskí poslovia vyzývali Grékov, aby sa vzdali, pretože Peržanov je toľko, že svojimi šípmi zakryjú Slnko, odvážny Lakedaimončan Diénekes sucho poznamenal: Aspoň budeme bojovať v tieni. Keďže sa nezachovala zmienka, či múdri perzskí matematici vyrátali, či ich rodáci naozaj dokážu svojimi šípmi zatieniť Slnko, skúsme to teraz my.

Mierne stlmenie

Šíp letí vo vzduchu len niekoľko sekúnd. Buďme grandi a doprajme každému šípu, že v Termopylách letel až tri sekundy. Vedec Randall Munroe tvrdí, že počas letu každý šíp zacloní asi 40 cm2 slnečného svetla. Keďže priamo nad bojiskom letí šíp asi polovicu času, tak nad miestom drámy zacloní asi 20 cm2. V najužšom mieste má Termopylský priesmyk asi 50 až 60 metrov. Ak zoradíme lukostrelcov tesne k sebe, hoci sa im tak streľba veľmi sťaží, na šírku priesmyku sa vmestí v jednom rade maximálne 130 lukostrelcov. V našich výpočtoch to však nie sú hocijakí strelci, ale poriadne vycvičení čarostrelci, ktorí dokážu nadľudsky vystreliť za osem sekúnd sedem šípov. Potom celý lukostrelecký šík svojimi asi 340 šípmi zacloní len 1,56 % slnečného osvitu. Až keby sme nerealisticky 130 lukostrelcov vycvičili tak, že každú sekundu by v priemere jeden lukostrelec vystrelil 70 šípov, alebo by sme v danom pomere rozšírili šíky lukostrelcov, bude nad asi 100 m2 veľkým bojiskom 110 m2 šípov. Znalci topografických pomerov Termopylského priesmyku vedia, že také množstvo šíkov lukostrelcov sa tam nevmestí… A navyše – ľudské oko posudzuje svetelný jas logaritmicky, takže nedôjde k nijakej bitke v tieni, ale – podľa R. Munroa – len pri miernom stlmení. A kedy by došlo k boju v tieni? Keby každý člen 130-členného šíku vystrelil nereálnych 300 šípov za sekundu, resp. danému počtu šípov by zodpovedal nereálny počet šíkov. Alebo by k streľbe muselo dôjsť v čase, keď by Slnko bolo veľmi, veľmi nízko nad východným obzorom. Takže Peržania sa len chvastali…

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre