Potvrdený impakt?

Príbeh slávneho archeologického náleziska Abu Hureyra v Sýrii má ďalšie pokračovanie. Práve tu pred niekoľkými desaťročiami vedci na základe nálezov zdokumentovali prechod človeka z kočovného spôsobu života na poľnohospodársky. Na tomto mieste sa tak malo stať pred asi 12 800 rokmi. Aj keď nálezisko zaliala… pokračuj