Vesmírna misia SLAVIA

Akadémia vied Českej republiky pripravuje misiu, v rámci ktorej vyšle na obežnú dráhu Zeme dva mikrosatelity s prístrojmi na analýzy priamo vo vesmíre. Pojem Slávia je alegóriou slovanstva v slovanskej mytológii – nepriamo či obrazne vyjadruje celoslovanskú vzájomnosť. Keď všetko pôjde bez problémov, v roku… pokračuj