Animofest 2017

Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl Animofest vznikol ako možnosť konfrontácie stredoškolských študentov animovanej tvorby na Slovensku a vo svete. Festivalová porota vybrala do tohtoročnej súťaže 40 animovaných filmov a 15 videofilmov študentov stredných umeleckých škôl. Animované filmy boli vytvorené rôznymi technikami – 2D či… pokračuj