Traja pátrači

Kataklizmatické udalosti vo vesmíre uvoľňujú energiu aj v podobe gravitačných vĺn. Veľké pozemné observatóriá dokážu tieto vlny detegovať. Nedokážu však presne určiť miesto ich pôvodu, ani pozorovať záblesky v elektromagnetickej oblasti spektra. Táto úloha patrí novým ďalekohľadom. Sústava troch ďalekohľadov BlackGEM začala svoju činnosť na… pokračuj