Okrídlené torpéda

Medzi najznámejšie nočné motýle patria lišaje. Z asi 1 450 známych druhov, ktoré sa vyskytujú predovšetkým v tropických a subtropických oblastiach, sa v našej prírode stretneme s devätnástimi druhmi. Motýle z čeľade lišajovitých (Sphingidae) patria vo svete hmyzu k najlepším a najvytrvalejším letcom. Toto prvenstvo… pokračuj