Karloveský klenot

Karloveské rameno je jedno z posledných dunajských plnoprietočných ramien na Slovensku, ktoré reaguje na prietok Dunaja. Nachádza sa v západnej časti Bratislavy pozdĺž Devínskej cesty smerujúcej od mestskej časti Devín do Karlovej Vsi. Od Dunaja sa rameno oddeľuje pod Devínskou cestou vo vzdialenosti približne tri… pokračuj