Lietajúce vrecko

Balón je neriaditeľný aerostat, teda lietadlo ľahšie ako vzduch, ktoré sa na princípe Archimedovho zákona pohybuje vzduchom. Skladá sa z vlastného balóna, závesných lán a koša posádky. Obal môže byť naplnený plynom ľahším ako vzduch alebo horúcim vzduchom. Videonávod tohto experimentu, ako aj všetkých predchádzajúcich,… pokračuj

Papierový svet

Čo sa zdá byť len bežným kúskom materiálu, môže sa stať základom pre nekonečné možnosti tvorby. S každým záhybom a ohybom sa otvára nový svet kreativity a inšpirácie. Štandardný kancelársky papier veľkosti A4 má presnú šírku a výšku. Ak sa zhodneme, že jeho veľmi malá… pokračuj

Pomalý pokrok

Technologický pokrok ľudstva je nezastaviteľný a neustále mení spôsoby fungovania našej civilizácie. Zavádzanie nových štandardov je niekedy rýchle, inokedy pomalé. Niektoré zmeny posledných desaťročí boli také prirodzené a postupné, že ste si ich možno ani nevšimli. Vynájdenie výťahu bolo revolučnejším krokom, ako by sa mohlo… pokračuj

Implózia plechovky

Implózia je opakom explózie. Je to jav, pri ktorom sa teleso, objekt alebo hmota zborí do vlastného objemu, alebo je jeho štrukturálna integrita porušená vyšším tlakom okolitého prostredia. Videonávod tohto experimentu, ako aj všetkých predchádzajúcich, nájdete na stránke video.matfyzjein.sk/experimenty. Pomôcky Hliníková plechovka (0,5 l), voda,… pokračuj

Najhustejšie miesto

Hustota zaľudnenia mesta udáva priemerný počet obyvateľov na štvorcový kilometer. Bratislava má hustotu 1 300, New York 11 000 obyvateľov na km2. Kaulunské opevnené mesto uprostred mesta Hongkong v Číne malo pri rozlohe približne 220 × 120 metrov hustotu až 1 890 000 obyvateľov na… pokračuj

Sila atmosféry

Skúsme sa zamyslieť nad vzduchom okolo nás. Určite začneme premýšľať o kyslíku, ktorý nám umožňuje dýchať. Kyslík však tvorí iba 21 % zemskej atmosféry. Jej zvyšok sa skladá z dusíka, argónu, oxidu uhličitého, vodných pár a mnohých iných plynov. Atmosféra je pre život na Zemi… pokračuj

Mechanický paradox

Tento pokus, či už v drevenom alebo kovovom vyhotovení, bol v prvej polovici 18. storočia súčasťou väčšiny fyzikálnych kabinetov. No zároveň sa s ním spája už Archimedes, takže je známy viac ako dvadsať storočí a neustále nás dokáže fascinovať. Jeho nádherné remeselné vyhotovenia možno nájsť… pokračuj

Koniec smartfónov

Mnohí ľudia sú už sčasti robotmi, pretože nedokážu plnohodnotne fungovať bez kúska technológie. Telefón, aj keď nie je fyzicky spojený s telom, je každodennou súčasťou našich životov. Už taká základná vymoženosť ako telefonovanie je v trochu nadnesenom opise telepatické spojenie medzi ľuďmi zabezpečené technologicky namiesto… pokračuj

Rovnováha na hrane

Ľudia majú väčšinou radi rovnováhu, a to nielen v medziľudských vzťahoch, ale aj tú fyzikálnu. Tento pokus sa bude hrať s rovnováhou, ale mal by vás naviesť aj na krátke premýšľanie o horení zápaliek. Videonávod tohto experimentu, ako aj všetkých predchádzajúcich, nájdete na stránke video.matfyzjein.sk/experimenty.… pokračuj

Keď mozog klame

Naše oči a hlavne náš mozog nás často klamú. Mozog to robí to preto, aby zefektívnil svoje fungovanie, a domýšľa si z prechádzajúcich skúseností. To sa dá šikovne využiť na pobavenie rôznymi optickými ilúziami. Môžeme ich nájsť všade, od krátkych internetových článkov až po veľké… pokračuj