Evolúcia mäsožravosti

Pri slovnom spojení potravový reťazec si každý predstaví kruhovú schému, v ktorej šípka smeruje od rastlín k hmyzu a ďalej k ostatným živočíšnym druhom. Existuje však zaujímavá skupina rastlín, pre ktoré toto poradie neplatí. Voláme ich mäsožravé rastliny. Mäsožravosť je v prípade rastlín schopnosť znehybniť… pokračuj