Postav si robota Otta

Jednoduchého robota Otta si môžete postaviť cez prázdniny v dennom letnom tábore Denný tábor digitálnych technológií (DT)2 v Bratislave na Ilkovičovej 8, budova Vedeckého parku Univerzity Komenského, termíny letného tábora: 30. 7. až 3. 8. a 6. 8. až 10. 8.

Robot Otto sa vie postaviť aj na špičky – ako si ho vyrobiť a ako sa hýbe si môžete nájsť na: https://youtu.be/bOtNGf4Frfc. Robot hýbe rukami aj nohami, je vystrojený ultrazvukovým senzorom (UZ) a Bluetooth (BT) modulom. Podklad pre stavbu robota sme vybrali zo stránky: https://www.thingiverse.com/thing:1742002, jeho tvar pred 3D tlačou si môžete upraviť.

Vytlačenie všetkých častí z materiálu PLA na 3D tlačiarni nám (vo FabLabe Bratislava) trvalo cca 12 hodín. Po vytlačení sme v hornej časti modelu urobili otvor na vypínač.

Oživenie robota
Pre oživenie robota Otta potrebujeme riadiacu elektroniku Arduino Nano, rozširujúcu dosku pre Arduino Nano, šesť kusov servomotorčekov, držiak bateriek, UZ a BT modul, nejaké káble, skrutky a šikovné ruky.
Skladanie robota trvá asi hodinu a potom ho môžeme začať oživovať pomocou programovania.

Programovanie pre začiatočníkov je možné v grafickom  nástroji MBLOCK na báze scratch, prípadne pre pokročilejších v  jazyku C/C++ prostredníctvom nástroja pre Arduino.

Testovanie programu
Po pripojení všetkých servo káblov aj s vývodmi, UZ a BT modulov na napájanie môžeme začať s testovaním z programu, či sa všetky servá hýbu. Následne je potrebné nastaviť správnu polohu kolieska každého motora, aby bolo v správnom rozsahu vzhľadom ku končatine.

Ďalším krokom je rozhýbať a pripojil BT a ultrazvuk, najprv len pomocou riadenia klávesnicou z počítača cez BT.

Naprogramovať ho môžeme tak aby sa naučil chodiť sám dopredu, dozadu, otočil sa a vydávať rôzne zvuky, ale to už je programovanie pre skúsenejších.

Na stránkach projektu https://www.ottodiy.com/ je veľa príkladov inšpirujúcich žiakov formou hry k vlastným experimentom s  IT technológiami. Môžu sa naučiť logickým súvislostiam medzi kódom programu a činnosťou robota, porozumieť ako jednotlivé komponenty a elektronika fungujú, naučiť sa princípom ako si ho správne poskladať.

Príďte si vyskúšať prácu s Ottom a prihláste sa do Denného tábora digitálnych technológií.

Ing. Eva Kalužáková, Ing. Jozef Vaško
Fablab pri CVTI SR, www.fablab.sk


Fablab pri CVTI SR je partnerom FabLabNet  – projektu  realizovaného prostredníctvom programu Interreg CENTRAL EUROPE spolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF
Komentáre