24. september 2016 – 7. deň hrania v SR

Ciele2016_09_24_den-hrania

Pripomenutím významu hrania v živote každého človeka prispieť ku kultúrnosti SR.
Poukázať na možnosti spoločného harmonického hravého využívania voľného času.

História dní hrania

Už 13 rokov je cieľ iniciátora Worldwide Day of Play, americkej káblovej televízie Nickelodeon zameranej na detského diváka, odtrhnúť v jednu sobotu na tri hodiny deti od obrazoviek televízorov a počítačov a podnietiť ich k zdravšiemu životnému štýlu. Tento rok sa 17. septembra deti nespútane zabávali skákaním, behaním, oblievaním či vzájomným maľovaním v mnohých veľkých mestách.

Svetový hrací deň (World Play Day) usporadúva každoročne 28. mája na pripomenutie svojho vzniku International Toy Library Association s cieľom propagovať najmä spoločenské hry detí v 40 členských krajinách (SR nie je v súčasnosti členom ani Internationale Play Association – IPA).

Prvý Deň hrania na Slovensku zorganizovalo 25. 9. 2010 pod patronátom europoslanca a predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku občianske združenie Vedecká hračka. V tú sobotu sa rôzne hralo vyše 3 000 ľudí na 84 miestach SR. Počas 2. Dňa hrania 1. 10. 2011 bol vytvorený ustanovujúci slovenský rekord v nitkovom telefonovaní, keď sa spojilo 310 telefonujúcich.

V dňoch hrania vo vedeckohračkových pobočkách a spriatelených kolektívoch si hrajúci spravidla aj vyrobia nejakú jednoduchú hračku na fyzikálnom princípe. Bol to napríklad nitkový telefón, kaleidoskop či optická špirála.

Deň hrania 24. 9. 2016

Vhodné miesta na hru a hranie sú hocikde okolo nás: na dvore medzi domami, pri škole, škôlke, v parku, lese, na lúke, športovisku, kúpalisku, v divadle, kine, knižnici, múzeu, galérii, obchodnom centre, triede, klube, byte, na uzatvorenom neobsadenom parkovisku či inom priestranstve. Dokonca aj pri cestovaní v aute, vlaku a pod. (slovné či jednoduché matematické hry). Na športové a súťažné pohybové hry sú najvhodnejšie prirodzené prírodné priestranstvá, sprístupnené ihriská, najmä pri školách, školských a vzdelávaco-osvetových zariadeniach.

Centrálny program bude na stálej interaktívnej výstave VEDHRAČKA v Europa shopping centre vo Zvolene. Okrem vyše stovky exponátov bude pripravený materiál na zhotovovanie rovnovážnych panáčikov a rôzne spoločenské hry.

Výzva

Výzva pre školské, voľnočasové, vzdelávacie a kultúrno-osvetové inštitúcie, dobrovoľnícke občianske združenia, najmä však spontánne vytvorené kolektívy a rodiny: Akýmkoľvek spôsobom ohláste ústrednému organizátorovi zámer pripojiť sa k aktivite. Dobrovoľní organizátori v rámci svojich možností pripravia na rôznych miestach minimálne jednu hrovú súťaž najmä pre deti s primeranými cenami (z vlastných zdrojov) a budú zhotovovať jednoduché rovnovážne figúrky z papiera a iných materiálov.