8. ročník súťaže Esej Jána Johanidesa

Čo nám priniesli a vzali sociálne siete? Prečo sa v takom krátkom čase stali neodmysliteľnou súčasťou našich životov? Ako to ovplyvňuje naše prežívanie reality a vzťahov? Nad týmito otázkami sa budú zamýšľať stredoškoláci na celom Slovensku, ktorí sa rozhodnú zapojiť do 8. ročníka súťaže Literárneho informačného centra Esej Jána Johanidesa. Posielať svoje texty môžu do 15. marca 2018.

Literárne informačné centrum v spolupráci s partnermi vyhlásilo už 8. ročník esejistickej súťaže pre stredoškolákov Esej Jána Johanidesa. Cieľom súťaže je povzbudiť mladých ľudí, aby vyjadrili svoje myšlienky a názory v podobe autorských esejí.

„Súťaž Esej Jána Johanidesa má ambíciu vytvárať stredoškolákom priestor na rozvoj autorského písania a rozvíjať v nich schopnosť kriticky myslieť a argumentovať. Téma súťaže je každoročne určená troma myšlienkami Jána Johanidesa, z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia. Chceme reagovať na naliehavé problémy súčasnosti a preto témy 8. ročníka odzrkadľujú dôležitosť virtuálneho priestoru v životoch mladých ľudí. Je úžasné, že Ján Johanides tieto otázky vizionársky predznamenal vo svojich dielach”, objasňuje Dana Podracká, poetka, esejistka a koordinátorka súťaže.

Súťaž je určená študentom stredných škôl na celom Slovensku. Tí, ktorí sa rozhodnú zapojiť, môžu svoje texty posielať do 15. marca 2018 na adresu: jencova@litcentrum.sk. O víťazovi rozhodne odborná porota. Okrem hlavného víťaza porota ocení ďalších 10 esejí.

Slávnostné vyhlásenie víťaznej eseje bude 24. apríla 2018 v Šali, keďže tam spisovateľ Ján Johanides žil a pôsobil. Odovzdávanie ceny za najlepšiu esej bude spojené s hodnotením ocenených prác a diskusiou s porotcami. Víťazná esej bude uverejnená a honorovaná v mesačníku Knižná revue, ostatní ocenení dostanú knižné dary.

Poznámky pre redaktorov:

Viac informácií o 8. ročníku súťaže esej Jána Johanidesa nájdete tu: http://www.litcentrum.sk/66223

Tému eseje si vyberte z troch citátov Jána Johanidesa:

  1. Pokiaľ človek žije, nevie, že je niť, nič viac, iba obyčajná niť, ani nevie, ako sa táto jeho niť prepletá a spletá s ďalšími niťami. (Pomôcka: Symbolickou predstavou našich prapredkov bola tkanina, ktorú tvoria nite ľudských životov, osudovo popreplietaných tak, že sa z nich nedá vymaniť vlastnou vôľou.)
  2. Som priateľ revolty, bojím sa však terorizmu, ktorý by mohli riadiť veľmi rafinované mozgy, dokonca raritné mozgy s vysokým IQ. (Pomôcka: Nový terorizmus je sieť. Hovorí sa o „sieťovej vojne“ (z anglického netwar), kde dochádza ku konfliktom na rôznych spoločenských stupňoch bez tradičných zbraní.)
  3. Našou najväčšou súčasnou chybou je fakt, že sme pripustili odumieranie citov. (Pomôcka: Moderné technológie okypťujú city o reálne žité udalosti a presúvajú sa do virtuálnej roviny. Spôsobuje to odumieranie ľudskosti.)

Každá esej musí obsahovať meno, priezvisko a vek súťažiaceho, názov eseje, vybraný citát Jána Johanidesa, ktorou bola inšpirovaná, názov a adresu školy. Uzávierka prijímania súťažných textov je 15. marca 2018.


Literárne informačné centrum (LIC) sa zameriava na hodnotenie a propagáciu súčasnej slovenskej literatúry na Slovensku aj v zahraničí podporovať čítanie kvalitnej slovenskej literatúry slovenskou verejnosťou.
Web: http://www.litcentrum.sk/