Ako bojovať s baktériami

Rezistencia na antibiotiká vzniká ako dôsledok nesprávnej a nadmernej konzumácie antibiotík. K nesprávnym spôsobom užívania antibiotík patrí napríklad skracovanie dĺžky liečby či nedodržiavanie dávkovania.

Citlivé baktérie v organizme účinky antibiotík takpovediac usmrtia, rezistentné baktérie sa, naopak, aj napriek podávaniu antibiotík budú naďalej množiť. Oslabujú nielen organizmus pacienta, ale môžu sa šíriť a spôsobovať infekcie aj u iných ľudí. Látky rastlinného pôvodu predstavujú do budúcna nový zdroj prípravkov, ktoré možno využiť v prevencii a terapii rôznych ochorení ako alternatívu doteraz používaných antibiotík. Vyznačujú sa mnohými prospešnými vlastnosťami, z ktorých významné sú antibakteriálne, antivírusové, antioxidačné a mnohé ďalšie.

Antibiotiká verzus prírodné antimikrobiálne látky

Vo štvrtok 30. 1. 2020 o 17.00 h bude hosťom vedeckej kaviarne profesorka Miroslava Kačániová z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., sa zameriava na mikrobiologickú analýzu potravín, na vplyv biologicky účinných látok a prírodných látok so zameraním na mechanizmy účinku týchto látok na tráviacu sústavu zvierat v podmienkach in vivo a in vitro, ale aj na antimikrobiálnu rezistenciu baktérií vyizolovaných z potravín a na antimikrobiálnu aktivitu prírodných látok proti rôznym druhom mikroorganizmov. Za svoju prácu získala viacero ocenení vrátane ocenenia Osobnosť vedy a techniky MŠVVaŠ SR za rok 2019.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na bratislavskej Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

R

Komentáre