Obžalovaný kliešť, vstaňte!

Hosťom júnovej Vedy v CENTRE bude Branislav Peťko z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorý sa vo svojej prednáške zameria na kliešte a na to, ako sa pred nimi chrániť. Kliešťa ako krvilačného parazita môžeme vnímať z pohľadu človeka, ktorý mu pre prenos… pokračuj

Strata opeľovačov

Hosťom májovej vedeckej kaviarne v CVTI SR bude Marek Semelbauer z Ústavu zoológie SAV, v. v. i., ktorý bude hovoriť o rôznych druhoch opeľovačov, ich význame pre ľudstvo, ako aj možnostiach ich ochrany a podpory. Opeľovanie je kľúčový prírodný proces, ktorý zabezpečuje integritu prírodných ekosystémov,… pokračuj

Nová pomoc v medicíne

Hosťom aprílovej vedeckej kaviarne v CVTI SR bude Jaroslav Katrlík z Chemického ústavu SAV, v. v. i., ktorý bude hovoriť o biočipoch a ich využití v medicíne. Pokrok vo vývoji biočipov nám otvára nové možnosti v oblasti výskumu tela, vývoja liečiv, ale aj diagnostiky chorôb,… pokračuj

Poruchy správania a učenia sa

Hosťom marcovej Vedy v CENTRE bude Eva Smiková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá sa vo svojej prednáške zameria na to, ako môže rodič pomôcť dieťaťu s poruchami správania a učenia sa. Máte doma dieťa, ktoré v škole alebo v materskej škole svojím… pokračuj

Budúcnosť konverzácie?

Hosťom januárovej Vedy v CENTRE bude Róbert Sabo z Ústavu informatiky SAV, v. v. i., ktorý sa vo svojej prednáške bude zaoberať sociálnym robotom ako spoločníkom s diagnostickými schopnosťami. Súčasná technológia nám uľahčuje bežné činnosti tým, že poslúcha naše hlasové povely. Na to, aby stroj… pokračuj

Koža v zimnom období

Hosťom decembrovej Vedy v CENTRE bude dermatologička Mária Šimaljaková z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a z Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorá sa vo svojej prednáške bude venovať starostlivosti o kožu a vhodným kozmetickým prípravkom. Chladné a sychravé počasie v kontraste so suchými prekúrenými miestnosťami sú… pokračuj

Syndróm vyhorenia

Hosťom novembrovej Vedy v CENTRE bude psychológ Karol Kováč, ktorý sa vo svojej prednáške zameria na tzv. syndróm vyhorenia. Vyčerpanosť, nechuť do aktivity či strata koncentrácie. To sú len niektoré z prejavov vyhorenia. Množstvo ľudí, ktorých tento stav trápi alebo sa k nemu postupne prepracovávajú,… pokračuj

Pokroky a záchranné akcie dronov

Príchod dronov na trh spôsobuje postupnú revolúciu vo viacerých odvetviach. Donáškové služby, filmári, armády či geografi – všetci našli v technológii dronov pomoc a nové možnosti. Rovnako je to aj v záchranných zložkách, ktorým dron môže uľahčiť pátranie, a teda zachrániť život človeku v ohrození.… pokračuj

Fakty a fikcia vo vede a v umení

Človek je bytosť, ktorá obýva nielen reálny svet, teda svet faktov, ale žije aj v ríši možností a imaginácie. Do tohto sveta nám cestu sprístupňuje fikcia. Aký má fikcia charakter a kde je jej miesto v poznaní? Sú všetky umelecké diela fikciami? Môžu prinášať poznanie… pokračuj

Pilotované lety

Hosťom májovej Vedy v CENTRE bude Jiří Šilha z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, ktorý bude hovoriť o letoch do vesmíru, výzvach, ale aj o ich možných rizikách. Vesmírny výskum rýchlo napreduje aj vďake snahe nájsť nové zdroje a oblasti pre ľudský život.… pokračuj