Ako funguje bitcoin

Už niekoľko rokov bitcoin valcuje internet. Pohľad ľudí na bitcoin ako nástupcu platobnej meny je rôznorodý. Niektorí túto technológiu zatracujú, iní ospevujú.

Bitcoin je založený na technológii blockchain. Tá sa dá využiť v rôznych oblastiach digitálneho sveta, v ktorých je potrebná veľká dôvera v systém, vyžadovaná vysoká bezpečnosť a zároveň dostupnosť. Ako táto technológia funguje, napovedá už jej samotný doslovný preklad – reťaz blokov.

Namiesto vykonania mnohých fyzických výmen hotovosti sa udejú iba dve na konci mesiaca po spočítaní všetkých transakcií, foto Stanislav Griguš.

Verejný a spoločne využívaný zápisník

V skupine priateľov alebo spolupracovníkov sa často stáva, že jeden človek zaplatí celý účet za jedlo a ostatní mu neskôr svoju podlžnosť splatia. Alebo niekto iný zo skupiny niekomu požičia pár chýbajúcich drobných pri nákupe. Neraz je nepraktické tieto drobné finančné výmeny neustále realizovať a sledovať. Objektívnejšie riešenie je viesť si na jednom mieste iba zápisy, kto je komu koľko dlžný. Tento zápis platieb by mohol byť pre všetkých členov skupiny verejne dostupný. Na konci mesiaca sa všetky platby spočítajú. Tí, ktorí celkovo prijali viac ako platili, danú sumu v hotovosti pridajú na kôpku. Následne tí, ktorí prijali menej ako zaplatili, si peniaze z kôpky náležite rozdelia. Každý tak spraví fyzicky iba jednu transakciu namiesto desiatok prepočítavaní mincí počas celého obdobia. Keďže bude zápis platieb dostupný pre celú skupinu, každý do neho môže pridať riadok o platbe, napríklad aj taký, že je mu niekto dlžný istú sumu, hoci to nie je pravda. Riešením tohto problému je vlastnoručný podpis účastníkov každého riadka. Tento podpis bude nesfalšovateľný a transakcia tak bude mať plnú dôveru celej skupiny.

Digitálny podpis

Znázornenie reťaze blokov. Výsledok hashovacej funkcie na konci bloku musí byť rovnaký ako výsledok funkcie na začiatku nasledujúceho bloku, ilustrácia Stanislav Griguš.

Pri digitálnom podpisovaní sa využívajú privátne a verejné kľúče. Každý, kto chce niečo digitálne podpisovať, má svoj privátny aj verejný kľúč. Privátny kľúč sa ukrýva napríklad v občianskych preukazoch s čipom či v kreditných a prístupových kartách. Je to istá sekvencia jednotiek a núl, zvyčajne je ich počet 256. Každý kľúč je, samozrejme, jedinečný a pri počte 256 číslic je nemožné ho pomocou súčasných technológií len tak uhádnuť. Počet možností je 2256 čiže 78-miestne číslo. Vlastnoručný podpis na papier dokáže šikovný falzifikátor napodobniť. Digitálny podpis je však silnejší. Pod každým dokumentom vyzerá úplne inak. Závisí totiž aj od obsahu samotného dokumentu. Predstaviť sa dá ako zložitý matematický vzorec, do ktorého sa zadá obsah dokumentu a privátny kľúč podpisovateľa. Výsledok vzorca je tak jedinečný podpis. Tento podpis nie je možné preniesť pod iný dokument, pretože pod ním by podpis od toho istého podpisovateľa mal vyzerať úplne inak. Takisto keď sa neoprávnene zmení obsah podpísaného dokumentu, prestane sedieť podpísaný výsledok vzorca pre daný dokument a dokument sa stane nepodpísaným. To, či je podpis dokumentu stále platný, sa overuje pomocou verejného kľúča. Overenie prebieha podobne, pomocou matematického vzorca, do ktorého sa zadajú obsah a podpis dokumentu a verejný kľúč podpisovateľa.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 10/2020. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Stanislav Griguš
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Videá autora nájdete na YouTube kanáli bit.ly/ToAkoPreco.