Ako sa vyvíjala architektúra na Slovensku?

Ľudová architektúra na Slovensku sa v priebehu posledných storočí pozvoľna vyvíjala a dodnes so sebou nesie isté charakteristické prvky jednotlivých období. Ako sa v minulosti stavali domy a aké materiály sa používali?

Stavalo sa z lokálnych zdrojov

Logické, no napriek tomu prekvapivé je zistenie, že jednotlivé regióny majú svoje charakteristické prvky v stavebníctve hlavne v závislosti na tom, aký materiál sa v danom regióne najviac ťažil. Keďže vtedy neexistovali stavebné firmy a developeri, ľudia si stavali domy svojpomocne. Mnoho pôvodných domov, či už bežných, alebo takých, ktoré mali veľkú spoločenskú hodnotu bolo počas minulého režimu zbúraných. Našťastie pre nás sa ich niekoľko podarilo zachrániť a my tak ešte dnes môžeme byť svedkami architektúry, ktorá sa u nás počas minulých storočí tvorila.

Stavalo sa v súlade s prírodou

Pre ľudovú architektúru bolo typické to, že sa prispôsobila svojmu okoliu – nebojovala s ním. Na stavbu sa používali najľahšie dostupné materiály, ktorých bolo v okolí dostatočne, spravidla drevo a hlina. Ľudia pri stavbe brali do úvahy poveternostné podmienky a využívali terén do maximálnej možnej miery. Keďže na náročné terénne úpravy ľudia nemali dostatok prostriedkov, stavali domy vo svahu a vyrovnávali ich vysokou kamennou podmurovkou, ktorá bola neskôr využívaná ako pivnica. Vďaka tomu, že bol dom postavený na svahu, sa ľudia nemuseli obávať vytopenia, keďže všetka voda stiekla dolu. Často sa používali materiály, ktoré sú v kurze dodnes – napr. zrubové obklady s výbornými izolačnými vlastnosťami alebo hlina. V kombinácii s malými oknami tak domy nemali veľké tepelné úniky a mohli ušetriť na palive.

Veľa pamiatok slovenskej ľudovej architektúry je zapísaných do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Trendy v stavbách sa líšili aj v rámci regiónov

V severných oblastiach mala strecha strmší sklon, aby sa v zime mohol sneh poľahky zosunúť dole a nezlomil tak nosnú konštrukciu strechy. Navyše bola strecha doplnená o valbu alebo polvalbu, čo malo za následok zlepšenie aerodynamiky strechy, lepšie hospodárenie s teplom a celkový krajší vzhľad budovy.

Veľké záhrady boli plné stromov, väčšinou ovocných. Žilo aj pracovalo sa prevažne vonku, preto nebolo potrebné stavať veľké domy. Murované i zrubové konštrukcie ponúkali širokú škálu možností v prípade, že bolo potrebné čokoľvek pristaviť alebo oddeliť priečkami.

Tento článok je sponzorovaným obsahom

Komentáre