Akú hodnotu má dobrý nápad?

Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné obchodné plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen.

40-41 Foto 2 kryt na mobilV rámci 6. ročníka grantového programu Business Idea Nadácie Tatra banky vybrali z 15 študentských projektov tri výnimočné nápady a ocenili ich finančným darom v celkovej hodnote až 20 000 eur. Banka touto cestou podporuje študentov pri naštartovaní podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úrovňou získaného stupňa vzdelania.

Virtuálna realita pre medikov

Medzi trojicu ocenených sa dostal medziodborový študentský tím (v zložení študent 5. ročníka LF UK a študent 4. ročníka FEI STU), ktorý vytvoril revolučnú medicínsku aplikáciu využívajúcu virtuálnu realitu (ďalej VR) pre Oculus Rift a Samsung GearVR (zatiaľ v skúšobnej verzii). Každý študent medicíny musí absolvovať skúšku z anatómie, ktorá sa považuje za jednu z najťažších. Počas pitevných cvičení študenti nemajú možnosť preskúmať každú štruktúru ľudského tela. Pred skúškou už študenti nemajú čas chodiť do pitevne, takže sa učia najmä z kníh, atlasov, ako doplnok môžu použiť mobilné aplikácie. Víziou aplikácie VR Anatomy je zjednodušiť, zefektívniť a spraviť zaujímavejším štúdium medicíny. Po dokončení VR Anatomy jej autori plánujú nadväzovať a vytvoriť ďalšie interaktívne aplikácie ako VR Physiology, VR Patophysiology, VR Histology atď. Cieľom je vytvoriť vývojárske štúdio, ktoré postupne, vďaka spolupráci s poprednými odborníkmi, inovuje a aplikuje vzdelávanie medicíny na možnosti 21. storočia. VR Anatomy bude výborným doplnkom ku knihám a atlasom. Výhodami aplikácie sú interaktivita, vtiahnutie do deja, zážitkové učenie, lepšia priestorová predstavivosť ako pri štúdiu z knižného atlasu, zapájanie viacerých zmyslov pri učebnom procese, jednoduchá globálna distribúcia v obchodoch priamo v mobilnom telefóne. Slovenskí medici budú môcť aplikáciu využívať bezplatne, výmenou za konštruktívnu spätnú väzbu.

V hlavnej úlohe kryt na mobil

Ďalším oceneným kreatívnym podnikateľom budúcnosti je Patrick Hrdý z bilingválnej obchodnej akadémie v Handlovej. Predmetom jeho projektu Cool Photo Cases je predaj krytov s vlastnou fotografiou na mobilné telefóny. Zákazník si bude môcť vybrať akúkoľvek fotografiu alebo obrázok a študenti mu následne zhotovia kryt s jeho návrhom. Kryty budú mať teda okrem ochrannej funkcie aj osobnú a reklamnú. Zámerom študentského plánu je ponúknuť kryty, ktoré budú odrazom osobnosti ich majiteľa. Uspokojiť však nechcú len individuálnych zákazníkov, ale aj firmy či organizácie. Tie budú môcť kryty použiť na propagáciu svojej značky, reklamné aktivity a kampane. Aby mohli tento podnikateľský plán naštartovať na Slovensku naplno, potrebujú si kúpiť 3D tlačiareň, zriadiť e-shop a v budúcnosti plánujú otvoriť aj kamennú predajňu.

Tretím oceneným sa stal Daniel Šlosár z Technickej univerzity v Košiciach, držiteľ titulu Osobnosť roka 2015 v oblasti technológií, ktorý svoj nápad predstavuje v nasledujúcom článku.

R

Foto pixabay

Komentáre