Akumulátory na veternú energiu

Energia z veterných elektrární sa bude uskladňovať v podmorských betónových guliach.

Hoci sa sila vetra už pred tisícročiami premieňala na mechanickú energiu (napríklad vo veterných mlynoch), až pred niekoľkými desaťročiami ju ľudstvo vo väčšej miere začalo využívať aj na produkciu elektrickej energie. V oblastiach s pravidelným výskytom vetrov – takými sú napríklad niektoré úseky morského pobrežia, vznikajú veľké veterné parky. Veterné turbíny treba niekedy vypnúť, hoci by mohli produkovať elektrickú energiu. Vypnúť ich treba kvôli tomu, že v elektrickej sieti by mohol vniknúť nadbytok energie, čo by spôsobovalo problémy. Bolo by výhodné, keby sme vedeli prebytočnú energiu z veterných elektrární vhodným spôsobom uskladniť. Zaujímavú možnosť skúšajú vedci z Fraunhoferovho ústavu pre energiu vetra a techniku energetických systémov. Tím pod vedením Matthiasa
Puchtu navrhuje uložiť na morské dno v blízkosti veterných turbín množstvo dutých betónových gulí plných vody, v ktorých budú zabudované malé turbíny. Tie môžu pracovať pri prebytku elektrickej energie z veterných elektrární aj ako čerpadlá a vodu z gulí vyčerpajú. Keď sa dopyt po elektrickej energii zvýši, voda bude prúdiť späť do gulí a bude poháňať turbíny produkujúce elektrickú energiu. Prenášame známy princíp prečerpávacej vodnej elektrárne zo súše do mora, povedal Puchta. Už tohto roku chcú výskumníci vykonať testy s dutými guľami s priemerom tri metre, uloženými na dne Bodamského jazera. Neskôr by sa mali v mori skúšať guľové zásobníky energie s priemerom 30 metrov, ktoré by podľa výpočtov nemeckých vedcov mohli akumulovať až 20 MWh elektrickej energie.

RM