AMAVET pripravuje koncentrát umu

Pred blížiacim sa Týždňom vedy a techniky (TVT) na Slovensku vám prinášame informáciu o jednom z hlavných podujatí, ktorým je Festival vedy a techniky AMAVET 2023.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) už 26. rok koncentruje najšikovnejších žiakov z celého Slovenska, aby im dala príležitosť objaviť v sebe svoj talent a túžbu po poznávaní, premýšľaní a hľadaní odpovede na otázku Prečo?

Tí, ktorí sa ako stredoškoláci zúčastnili prvého ročníka Festivalu vedy a techniky (FVAT) AMAVET v roku 1998, majú už viac ako 40 rokov a mnohí sú úspešní vedci, technici, ale aj manažéri nielen na Slovensku, ale aj v nadnárodných spoločnostiach a zahraničných vedeckých inštitúciách.

V blížiacom sa Týždni vedy a techniky na Slovensku bude opäť jedným z hlavných podujatí FVAT AMAVET 2023, v tomto roku už jeho 26. ročník. Z krajských kôl projektovej súťaže mladých vedátorov postúpili tí najlepší na celoslovenské finále do Bratislavy. Sú to predovšetkým stredoškoláci, ale okrem nich postúpili aj niektorí talentovaní žiaci zo základných škôl. Od 9. do 10. novembra 2023 budú súťažiť o postup na svetové súťaže a prehliadky vedecko-technických projektov.

Tento ročník prináša pridanú hodnotu v účasti silných spoločností a širokej akademickej obce. Je to predovšetkým dlhoročný odborný garant súťaže – Slovenská akadémia vied, s ktorou AMAVET organizuje v decembri aj podujatie Mladá nádej slovenskej vedy. Vybrané projekty z tohtoročného festivalu AMAVET budú môcť mladí autori odprezentovať a diskutovať s vedeckými pracovníkmi SAV od 5. do 7. decembra 2023 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku.

Prezentovať sa na FVAT a ponúkať svoje študijné programy budú aj slovenské univerzity s cieľom, aby už v zárodku ich štúdia podchytili talentovaných žiakov, a tí neodchádzali do zahraničia. V tomto prvom roku prezentácie využili túto možnosť Slovenská technická univerzita v Bratislave, Poľnohospodárska univerzita v Nitre a Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.

Nebude chýbať ani jeden z hlavných partnerov podujatia, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ktorá prináša súťažiacim nahliadnutie do menej známej a doteraz nie veľmi atraktívnej oblasti, ale pritom veľmi zaujímavej a nenahraditeľnej v našej každodennej činnosti.

Na finále súťaže FVAT sa opäť vracia Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN), ktorej slovenskí zástupcovia budú mladým vedcom prezentovať, kam až siaha hľadanie odpovedí na otázku Prečo?.

V súčasnosti sa doslova z hodiny na hodinu prediera do popredia úloha a sila umelej inteligencie, už bežne známej pod skratkou AI. Špičkovým a vo svete rešpektovaným pracoviskom je slovenský Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT). KInIT je nezávislý a neziskový inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií. Združuje a vychováva expertov, pričom pokrýva umelú inteligenciu a niektoré oblasti informatiky aj v prepojení na ďalšie disciplíny. Jeho zakladateľka a generálna riaditeľka je profesorka Mária Bieliková, ktorá príde pred súťažiacich s otázkou, a samozrejme aj odpoveďou, Prečo sa (ne)báť umelej inteligencie?

ESET a jeho bezpečnostné riešenia sú v IT sfére uznávané a pravidelne oceňované poprednými analytikmi, nezávislými testovacími organizáciami a individuálnymi zákazníkmi po celom svete a určite mnohým z vás aj v tejto chvíli umožňujú čítať tieto riadky v bezpečnom prostredí online sveta. Keďže ESET tento rok už po piaty raz priniesol ocenenie ESET Science Award, ktorým skladá poctu mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy, nemôže ako vzor pre mladých vedátorov chýbať na súťaži mladých vedcov FVAT AMAVET 2023. Generálny riaditeľ Richard Marko v krátkom vystúpení pozve všetkých nadšencov symbiózy vedy a umenia na úžasný medzinárodný festival vedy, umenia a hudby Starmus. Siedmy ročník sa uskutoční v Bratislave v máji 2024. Medzi hudobnými hosťami budú svetová legenda elektronickej hudby Jean-Michel Jarre a americká punkrocková kapela The Offspring. Nebudú chýbať ani vedeckí hostia, napríklad astronauti Chris Hadfield, ktorý velil Medzinárodnej vesmírnej stanici, či Charlie Duke, člen misie Apollo 16, ktorý kráčal po Mesiaci. Doposiaľ potvrdilo svoju účasť až osem nobelistov. Tí všetci prídu na malé nenápadné Slovensko a pre účastníkov FVAT AMAVET 2023, žiakov slovenských škôl, to bude silná motivácia, prečo sa hrať s vedou.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku už dlhé roky monitoruje prácu AMAVET-u a podporuje jeho aktivity. Nebude chýbať ani na 26. ročníku FVAT.

Tieto inštitúcie, ktoré sa aktívne zúčastňujú na FVAT, si uvedomili, že vytvorenie takéhoto koncentrátu umu – budúcich vedcov, technikov a špičkových spoločností a firiem je veľmi potrebné, aby zostal slovenský um na Slovensku. Pre súťažiacich sú takéto spojenia motivujúce a pre inštitúcie sú zasa zdrojom potenciálnych pracovníkov, ktorí pomôžu spoločnostiam k ďalšiemu rastu.

Bližšie informácie vám prinesieme v utorok, dva dni pred súťažou. Už teraz si môžete naplánovať cestu na FVAT AMAVET 2023 do bratislavskej Incheby a pritom si môžete pozrieť aj veľtrh Bibliotéka a výstavu Pedagogika: https://www.incheba.sk/kalendar/.

Ján Nemec