Ani mráčik nad Afrikou

V predpovediach počasia pre Slovensko sa občas vyskytne informácia, že na našom území panuje úplne bezoblačné počasie. Čím je krajina väčšia, tým sa pravdepodobnosť, že nad ňou nebudú vôbec žiadne oblaky, znižuje. Predstava, že by nad územím, ktoré predstavuje 20 % súše celej našej zemegule, panovalo úplne bezoblačné počasie, je len iluzórna. Napriek tomu priložená snímka ukazuje africký kontinent, nad ktorým niet jedného obláčika. Finta spočíva v tom, že tento záber nezachytáva Afriku nasnímanú naraz, teda v jedinom okamihu, ale ide o mozaiku, zostavenú temer zo 7 000 snímok rôznych častí Afriky. Snímky zhotovili kamerami na palube družice Sentinel-2A, vypustenej v júni 2015. Väčšina z nich vznikla v období od decembra 2015 do apríla tohto roku a spolu predstavujú 32 TB údajov. Zo snímok vybrali tie, na ktorých je snímaná časť africkej pevniny bez oblakov a z takýchto bezoblačných snímok vytvorili pracovníci spoločnosti Brockmann Consult a Katolíckej univerzity v belgickom meste Leuven mozaikovú fotku celej Afriky bez jediného mráčika. Ide o prvú mozaiku, predstavenú v rámci projektu Európskej vesmírnej agentúry (ESA), zameraného na skúmanie zemského povrchu.

3-6 Africa without clouds

RM

Foto ESA/Sentinel, pixabay

Komentáre