Animofest 2017

SSUŠ animovanej tvorby Vás pozýva na 12. ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl Animofest 2017.

Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST vznikol ako cena riaditeľky SSUŠ animovanej tvorby za najlepší animovaný film roka, a to predovšetkým z dôvodu konfrontácie študentov (maturantov) našej školy so študentmi – stredoškolákmi ostatných škôl na Slovensku a vo svete. Prezentácia filmov na ANIMOFESTE, slovenských aj zahraničných, dáva našim študentom spätnú väzbu, ktorá je pre ich rozvoj a tvorbu nevyhnutná. Vytvoriť a ďalej rozvíjať festival animovaných filmov na Slovensku je aj snahou prispieť k oživeniu animovanej tvorby a rozvoju talentov aj v tejto vekovej kategórii.
Vzhľadom na jedinečnosť podujatia, ktoré je špeciálne venované študentom stredných škôl, ANIMOFEST, ako Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl, prispieva nielen k napĺňaniu koncepcie komplexného umelecko-odborného vzdelávania v oblasti animovanej tvorby v rámci Slovenskej republiky, ale aj k rozvoju animovanej tvorby v medzinárodnom kontexte.

Program festivalu tvorí:
• pásmo súťažných animovaných filmov absolventov SSUŠ animovanej tvorby
• pásmo súťažných animovaných filmov študentov z iných škôl a krajín
• pásmo nesúťažných animovaných filmov.

V rámci Animofestu 2017 sa tiež uskutočnia súťaže:

UAT GRAPHIC – pre študentov grafického dizajnu
UAT PHOTO – pre študentov fotografického dizajnu
UAT FASHION – pre študentov odevného dizajnu
UAT FILM – pre študentov obrazovej a zvukovej tvorby – kamera, zvuk, strih

Víťazi jednotlivých súťaží získavajú okrem trofeje aj peňažnú odmenu.

Termín konania festivalu je 20. jún o 9 hod. v priestoroch športovej haly na Vlasteneckom námestí 1.
Filmy je možné prihlasovať do 6. júna 2017.
Podmienky súťaže: http://www.uat.sk/animofest.html