Antibiotiká v Dunaji

Najnovšia štúdia znečistenia riek antibiotikami označila Dunaj za najznečistenejšiu európsku rieku.

Čistota našich riek a potokov sa výrazne zhoršuje najmä po dlhších či veľmi intenzívnych dažďoch, po ktorých hladiny vodných tokov rýchlo stúpnu a voda berie z brehov aj odpadky najrozmanitejšieho druhu. Na vode najčastejšie plávajú rôzne plastové fľaše, kusy dreva a komunálny odpad, ale do tokov sa, žiaľ, dostávajú aj rôzne nebezpečné odpadové látky z priemyselných tovární a poľnohospodárske hnojivá. Všetky spomenuté zdroje znečistenia sú verejnosti i odborníkom dobre známe, rovnako ako možnosti, ako tento druh kontaminácie tokov znižovať. Podrobnejšie skúmanie čistoty vodných tokov však ukázalo, že existuje ešte jeden zdroj ich znečistenia – antibiotiká. Tie sa dostávajú do vodných tokov z produktov nášho metabolizmu, nepozorovane prejdú čistiacimi stanicami a z nich sa potom dostanú do riek. Na nedávnom zasadaní Society of Environmental Toxicology and Chemistry (Spoločnosť pre environmentálnu toxikológiu a chémiu, v skratke SETAC) vzbudili pozornosť výsledky prvej globálnej štúdie znečistenia riek antibiotikami. Túto štúdiu uskutočnil tím vedcov z britskej University of York pod vedením Johna Wilkinsona. Doteraz sa väčšina monitorovania prítomnosti antibiotík v riekach uskutočnila v Európe, Severnej Amerike a Číne, pričom sa zisťovala prítomnosť len malého počtu druhov antibiotík. V súčasnosti vieme veľmi málo o globálnom rozsahu tohto problému, povedal Wilkinson. Najnovšia štúdia prináša výsledky zisťovania prítomnosti 14 bežných antibiotík na 711 miestach v 72 krajinách. Výsledky sú alarmujúce: antibiotiká sa našli v 65 % odobratých vzoriek, v 111 vzorkách sa zistila koncentrácia antibiotík presahujúca akceptované limity. Najväčšiu kontamináciu, až tristonásobne viac než je bezpečná hodnota, vykazovala vzorka z Bangladéša. V Temži v Londýne bolo prítomných päť rôznych antibiotík a za najznečistenejšiu európsku rieku z hľadiska prítomnosti antibiotík označila štúdia britských vedcov Dunaj.

Foto Adam Ješko

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 07/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.