Aprílové tvorivé dielne vo FabLabe

Otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť – FabLab ponúka  aj v apríli priestor na oboznámenie sa s technológiami digitálnej výroby 21. storočia.

V apríli pokračujeme s krúžkom pre deti – Digitálna fabrikácia. Je určený deťom vo veku od 9 do 15 rokov so záujmom pre tvorivú činnosť realizovanú pomocou najmodernejších výrobných technológií 21. storočia (2D/3D modelovanie, vinilové/laserové vyrezávanie, 3D tlač,…). Krúžok prebieha každý piatok v priestoroch FabLabu na Ilkovičovej 8 v Bratislave v čase od 16.00 do 17.30 h. V prípade záujmu napíšte na info@fablab.sk.

V stredu 4. 4. 2018 o 17:30 h v tvorivej dielni FabLab – CVTI SR pokračuje pravidelný Seminár zo sveta robotiky v spolupráci s občianskym združením Robotika.SK. Tomáš Krajník predstaví presnú a spoľahlivú lokalizáciu, ktorá je jedným z kľúčových problémov mobilnej robotiky. V prednáške predvedieme rýchly a presný vizuálny softvér pre lokalizáciu viacerých robotov. Jadrom je nový a efektívny algorimtus pre rozpoznávanie čierno-bielych vzorov. Ak si donesiete svoj vlastný počítač, tak z nej odídete s fungujúcim systémom na lokalizáciu.
Ak ste niektorý seminár nestihli, môžete si pozrieť záznamy na linke http://www.robotika.sk/seminar-archiv.php

Termín a tému marcového stretnutia o novinkách z oblasti Internet vecí organizovanú v spolupráci s neformálnou skupinou IoT Bratislava nájdete na linke www.meetup.com/IoT-Bratislava.


FabLab Bratislava je detašovaným oddelením Centra vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR. Nachádza sa v budove Vedeckého parku Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, v Bratislave. Sme otvorený každý pracovný deň pre všetkých záujemcov o zhmotňovanie svojich snov. Na adrese www.fablab.sk aj mimo pracovných hodín.
FabLab pri CVTI SR je partnerom FabLabNet  – projektu realizovaného prostredníctvom programu Interreg CENTRAL EUROPE spolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF