Architektúra hrou

Na Slovensku je asi 2 000 základných škôl. Okrem nepočetných výnimiek väčšina z nich sídli a funguje v budovách zdedených z predošlých ér. Je to dôležité? Podľa architektov, psychológov a odborníkov na vzdelávanie je vonkajší a vnútorný vzhľad školských stavieb mimoriadne dôležitý.

Foto CE ZA AR, Richard Murgaš, Tomáš Manina, DYNAMEET visual studio

Nejde len o to, že v budovách škôl trávia deti, ale aj učitelia a nepedagogickí zamestnanci nemalú časť svojho bdelého času. V týchto budovách sa formuje aj vzťah detí k vzdelávaniu ako takému, čo môže potom ovplyvňovať ich ďalšie osudy.

Úrady pre deti

Bez ohľadu na spomienkový optimizmus by nemalo byť pre väčšinu z nás ťažké priznať si, že naše školy vzhľadom pripomínali skôr akési úrady pre deti. Priestory školy bývali striktne rozdelené na priestory tried, v ktorých bol po väčšinu času uzatvorený kolektív rovesníkov, a priestory chodieb, ktoré mali slúžiť výlučne na presuny medzi triedami. Na vnútornú výbavu sa čo najmenej používali materiály a dekorácie, ktoré by deti mohli poškodiť. Výsledkom často bola nielen istá strohosť a neosobnosť školských priestorov, ale napríklad aj nepriaznivé akustické podmienky. Dlhé chodby odrážajúce zvuky dokážu po krátkom čase vytvoriť dojem hlučnej jaskyne: prostredie únavné a znervózňujúce nielen učiteľov, ale aj žiakov samotných. Ani snahy o presvetlenie interiérov, ktoré ovplyvnili podobu typizovaných sídliskových škôl s veľkými oknami, vzdušnými vstupnými halami a átriami, aké sa stavali v 70. a 80. rokoch, nemuseli prinášať len kladné výsledky. Architekti upozorňujú, že aj ostré predely medzi svetlom a tieňom môžu byť po istom čase unavujúce, nehovoriac o čoraz aktuálnejších problémoch s prehrievaním tried.
Hoci by sme do školstva aj radi vnášali moderné prvky a skúsenosti z krajín s vyspelejšími systémami vzdelávania (napríklad Škandinávie) a napriek prílevu progresívnych spôsobov výučby, ktoré náš zmiešaný štátno-súkromný model školstva pripúšťa, všetko sa to väčšinou odohráva v priestoroch z iných období a iných prístupov k vzdelávaniu. Nečudo, že keď sa objaví celkom nová a moderná školská budova, má šancu stať sa architektonickým hitom.

Kandidád na cenu

Foto CE ZA AR, Richard Murgaš, Tomáš Manina, DYNAMEET visual studio

Možno sa takýmto hitom stane budova súkromnej školy Guliver v Banskej Štiavnici, ktorá práve začína svoj prvý školský rok. Projekt architektov Richarda Murgaša, Martina Lepeja a Lukáša Cesnaka sa ocitol medzi nomináciami na prestížnu cenu CE ZA AR v roku 2021 v kategóriách Fenomény architektúry a Občianske a priemyselné budovy. Touto cenou sa Slovenská komora architektov snaží upozorňovať na spoločenskú hodnotu architektonických diel a profesionálnych výkonov slovenských architektov. CE ZA AR vytvára okrem samotného ocenenia aj priestor na diskusiu o vplyve architektúry na kvalitu nášho života. Práve preto je aktuálnym heslom komunikačnej línie ceny CE ZA AR pre rok 2021 #zelenaprearchitekturu, ktorou sa pridáva ku globálnym výzvam miernenia dosahov environmentálneho vplyvu architektúry, uviedla na stránkach CE ZA AR k tohtoročnému 20. ročníku ceny riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov Oľga Miháliková.
Cena za tento rok bude okrem spomínaných dvoch kategórií udelená aj v kategóriách Rodinné domy, Bytové domy, Interiér, Exteriér. Vo svojom predbežnom hodnotení projektu Guliver sa porota dotkla architektonických, ale aj spoločenských aspektov diela: Objekt svojou architektonickou a dizajnérskou kvalitou, ako aj samotným vyhotovením výrazne presahuje štandardy v oblasti školských stavieb, nielen na Slovensku. Potreby detí určujú architektonickú skladbu a účel jednotlivých priestorov. Vzdelávanie a výchova sa má realizovať v mimoriadne kvalitnom architektonickom prostredí, ktoré deti stimuluje nielen k lepším študijným výsledkom, ale aj k citlivosti pre umenie a medziľudské vzťahy. Škola v Banskej Štiavnici je nečakanou deklaráciou nevyhnutnosti klásť najvyšší dôraz na kvalitu priestorov na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť. Porota sa preto zaoberala aj pomerne naliehavou otázkou, koho úlohou je stavať kvalitné školské zariadenia. Má povinnosti štátu suplovať súkromný investor?

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 9/2021. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
R

Komentáre