Vôľa tvoriť

Chrámy a kostoly patria k špecifickému druhu stavieb. Ich účel býva vždy presne definovaný potrebami náboženského rituálu. Ich podoba sa však v dejinách vyvíjala práve tak ako podoba celej architektúry. Pri plánovaní sakrálnych stavieb sa predpokladá ich trvácnosť a zároveň nemennosť rituálov, ktoré si budú… pokračuj

Druhý najvyšší mrakodrap

V centre amerického mesta Oklahoma City, v oblasti s relatívne nízkou zástavbou, má pribudnúť druhý najvyšší mrakodrap v USA s výškou viac ako 500 metrov. Anglický výraz skyscraper má priam excelentný slovenský preklad mrakodrap. Koncom 19. storočia sa tento termín začal používať na označovanie budov… pokračuj

Najvyššia hybridná budova

V austrálskom Perthe má vyrásť najvyššia drevená veža na svete. Na stavbu sa použije drevo z približne 600 stromov, no jej nosné prvky budú zo železobetónu. Ťažba a spracovanie dreva sú dôležitými hospodárskymi odvetviami našej ekonomiky. Vzhľadom na vysoký stupeň zalesnenia nášho územia by sa… pokračuj

Recyklácia stavieb

Jednoducho povedané, demolácia je opak stavania. Na rozdiel od erózie časom či náhlych živelných pohrôm je stavebná demolácia cieľavedomé a riadené vymazanie už raz postavenej konštrukcie z povrchu zeme. Jednoduchšie sa to povie, ako vykoná. Fascinácia, ktorú v ľuďoch vzbudzuje pohľad na implodujúcu budovu či… pokračuj

Satelity odhalili pevnosti

Odtajnené satelitné snímky z rokov 1960 až 1986 z obdobia studenej vojny odhalili 396 dosiaľ nezdokumentovaných pevností, ktoré pred 2 000 rokmi postavila Rímska ríša na svojej východnej hranici v oblasti Úrodného polmesiaca. Ten sa rozprestieral od súčasnej západnej Sýrie až po severozápadný Irak. Analýza… pokračuj

Mrakodrap (snáď) dokončia

Práce na plánovanej najvyššej stavbe sveta Jeddah Tower sa opäť pohli, presný termín dokončenia mrakodrapu je však naďalej v nedohľadne. Výstavba veľkých stavebných diel, akými sú napríklad diaľnice, nemocnice či iné významné stavby, pokračuje rôznym tempom. Raz chýbajú peniaze, inokedy vhodní projektanti či zhotovitelia. Podobné… pokračuj

Leonardov most

Prekročiť rieku brodením vedeli už naši dávni predkovia, no snaha nenamočiť sa pri tom ich viedla k stavbe mostov, najskôr z dreva a neskôr aj z iných materiálov. Jedinečný Leonardo da Vinci navrhol už koncom 15. storočia jednoduchý samonosný most, ktorý sa dá postaviť z… pokračuj

Kameň v meste

Kameň sprevádza človeka od nepamäti. Z každého historického obdobia existencie človeka je veľa dôkazov dokumentujúcich jeho vzťah ku kameňu. Aj v historických častiach slovenských miest nachádzame mnoho príkladov využitia kameňa človekom. Už pred 2,5 milióna rokmi začal náš predok v africkej Tanzánii cieľavedome používať neopracovaný… pokračuj

Múry predstavujúce svet

Divadlo odráža život ako zrkadlo, ktoré môžu jeho tvorcovia ľubovoľne natáčať, deformovať či zaostrovať, a tým podávať svoju osobnú správu o stave sveta. Divadelné budovy podliehajú rovnakým pravidlám. Divadelná budova nie je iba obal, ktorý raz za večer naplní obsahom divadelné predstavenie. Je súčasťou všetkých… pokračuj

Zelené mosty

Vodné diela prehrádzajú toky riek, siete diaľnic pretínajú krajinu v priamych, ale z hľadiska prírody nelogických líniách. Voľne žijúce zvieratá majú pritom svoje vlastné cesty, ktoré sa pretínajú s tými ľudskými. Ekodukty sú jedným zo spôsobov, ako sa pokúsiť oddeliť premiestňovanie sa zvierat od dopravy… pokračuj