Astronomické kalendárium marec

Tretí mesiac v roku nám ohlasuje príchod jari, ktorý sa definitívne spečatí 20. 3., tesne pred polnocou. Vtedy dosiahne Slnko ekliptikálnu dĺžku 0° (hovoríme tiež, že má nulovú deklináciu), bude sa nachádzať v jarnom bode a naznačuje začiatok astronomickej jari.

JARNÁ ROVNODENNOSŤ

Saturnova rotačná os je vzhľadom na rovinu ekliptiky sklonená pod uhlom 27°. Vďaka tomu môžeme pozorovať, ako sa mení roztvorenie prsteňa. Naposledy sme ho zboku videli v roku 2009, teraz sa bude sedem rokov roztvárať a opäť sa uzavrie v roku 2025.

V tento deň je dĺžka noci totožná s dĺžkou dňa. Na severnej pologuli sa začína jar, na južnej jeseň. Na severnom póle po šiestich mesiacoch vychádza Slnko, na južnom na šesť mesiacov zapadá pod obzor a začína sa polárna noc. Jarná (ale aj jesenná) rovnodennosť je spôsobená sklonom zemskej osi a obehom Zeme okolo Slnka, čo má za následok zmenu geometrických podmienok medzi našou planétou a našou najbližšou hviezdou.

POZOROVANIE PLANÉT

Planéta Merkúr je tento mesiac pozorovateľná vo večerných hodinách, a to najmä v druhej polovici marca. Venušu možno takisto pozorovať v podvečer, po západe Slnka. K tejto dvojici sa pridá aj Mars, ktorý nájdeme vyššie na oblohe, nad Merkúrom a Venušou. Dňa 1. marca nájdeme v jeho blízkosti Mesiac. Jupiter je pozorovateľný po celú noc, 14. marca pri ňom nájdeme Mesiac. Podobné pozorovacie podmienky nám poskytuje aj Urán. Saturn je viditeľný v druhej polovici noci. Neptún môžeme vidieť pomocou ďalekohľadu v druhej polovici marca na rannej oblohe.

POZOROVANIE PLANÉTY SATURN

Saturn sa každý rok na hviezdnej oblohe posunie o 18° smerom na východ. Najlepšie je pozorovateľný v jarných a letných mesiacoch. Od konjunkcie do opozície jeho hviezdna veľkosť kolíše v rozmedzí od 1 do 0 magnitúdy a uhlový priemer jeho kotúčika od 14,5 do 20 uhlových sekúnd. Ak sa pozrieme na Saturn ďalekohľadom s priemerom objektívu aspoň 5 cm, uvidíme jeho prstenec už pri 20-násobnom zväčšení. Zhruba uprostred môžeme zahliadnuť tmavší predel, ktorý ho rozdeľuje na vonkajšiu časť A a vnútornú, o niečo svetlejšiu časť B. Ide o Cassiniho delenie, ktoré je ľahko pozorovateľné v ďalekohľade s priemerom objektívu aspoň 10 cm (jeho uhlový priemer však neprevyšuje jednu oblúkovú sekundu). Saturnova rotačná os je k rovine ekliptiky sklonená pod uhlom 27°. Vďaka tomu môžeme pozorovať, ako sa mení roztvorenie prsteňa. Naposledy sme ho zboku videli v roku 2009, takže teraz sa bude ďalších sedem rokov roztvárať a opäť sa uzavrie v roku 2025. Ak prechádza rovina Saturnovho prsteňa Zemou alebo Slnkom, tak v malých ďalekohľadoch zmizne z dohľadu. V atmosfére planéty môžeme nájsť podobné javy ako pri Jupiteri. Nie sú však nijako nápadné. Aj v tých najväčších ďalekohľadoch sú viditeľné len tmavé pásy. Zreteľný je len tieň, ktorý vrhá prsteň na planétu. Niekoľko mesiacov pred opozíciou a po nej je nápadný aj tieň, ktorý vrhá planéta na samotný prsteň. Saturnov najjasnejší mesiac Titan vyzerá ako žiariaci bod ôsmej veľkosti a Saturn obehne raz za 16 dní. Najviac sa od Saturnu vzdiali až na 5-násobok priemeru prsteňa. V menších ďalekohľadoch uvidíme aj mesiac Rhea (jasnosť 10,5 mag). Šancu zahliadnuť máme aj mesiac Iapetus. Aj v prípade Saturnu môžeme pozorovať zákryty zatmenia a prechody mesiacov cez kotúč planéty. S ohľadom na sklon rotačnej osi k rovine obehu sú však tieto úkazy pozorovateľné len vtedy, keď miznú Saturnove prstence.

 

Slnko 1.3.2017 15.3.2017 30.3.2017
východ

západ

6:28

17:28

5:58

17:50

6:26

19:12

 

Mesiac
Prvá štvrť 5.3.2017              12:32
Spln 12.3.2017            15:54
Posledná štvrť 20.3.2017            16:58
Nov 28.3.2017            04:57

 

2017 1.3. 15.3.    30.3.
Merkúr

 

-1,1mag

Vodnár

6:33

16:50

-1,4mag

Ryby

6:21

18:28

-0,2mag

Ryby

6:54

20:56

Venuša

 

-4,4mag

Ryby

6:53

20:33

-4,2mag

Ryby

5:43

19:29

-4,1mag

Ryby

5:32

18:40

Mars

 

1,4mag

Ryby

7:52

21:16

1,5mag

Baran

7:17

21:18

1,6mag

Baran

7:41

22:18

Jupiter

 

-2,2 mag

Panna

21:02

7:58

-2,2mag

Panna

20:00

7:01

-2,3mag

Panna

19:52

6:59

Saturn

 

1,3mag

Strelec

2:43

11:02

1,3mag

Strelec

1:51

10:09

1,2mag

Strelec

1:53

10:12

Urán

 

5,9mag

Ryby

7:52

21:04

5,9mag

Ryby

6:59

20:13

5,9 mag

Ryby

7:01

20:18

Neptún

 

8,0mag

Vodnár

6:37

17:22

8,0mag

Vodnár

5:43

16:29

8,0 mag

Vodnár

5:45

16:33

Mgr. Viktória Zemančíková, PhD.

Slovenský zväz astronómov