Astronomické kalendárium

V tomto mesiaci, presne 30. októbra v nedeľu, prejdeme na stredoeurópsky čas, čo znamená, že si musíme v noci zo soboty na nedeľu posunúť hodinky o hodinu dozadu.

Viditeľnosť nebeských telies zo Zeme ovplyvňuje ich uhlová vzdialenosť od Slnka (elongácia). V čase okolo konjunkcie sa planéty nachádzajú v blízkosti Slnka a strácajú sa v jeho lúčoch. Pre nás sú v tomto čase neviditeľné. Naopak, objekty nachádzajúce sa za dráhou Zeme sú najlepšie pozorovateľné počas opozície (elongácia 180˚). Vtedy sú na oblohe premietané presne na opačnej strane ako Slnko, majú podobu splnu, sú k nám priestorovo najbližšie a uhlovo najväčšie. Objekty v opozícii vychádzajú večer, najvyššie na oblohe sú okolo polnoci a zapadajú nad ránom. Dobrú pozorovateľnosť majú už štvrť roka pred opozíciou a štvrť roka po nej.

Pozorovanie planét

Radiant meteorického roja Drakonidy.
Radiant meteorického roja Drakonidy.

Merkúr je tento mesiac pozorovateľný len na skorej rannej oblohe, pred východom Slnka, a to len prvé dni v mesiaci. Jupiter nájdeme v jeho spoločnosti 11. 10., vzdialený len 0,5˚ južne. Venušu môžeme pozorovať ako Večernicu po západe Slnka počas celého mesiaca, 3. 10. nájdeme 4˚ severne od nej Mesiac a 30. 10. jej bude robiť spoločnosť Saturn vzdialený 3˚ severne. Mars je pozorovateľný na večernej oblohe podobne ako Saturn, Urán a Neptún. Výnimku tvorí Jupiter, ktorý je prvé októbrové dni nepozorovateľný a približne od polovice mesiaca ho môžeme vidieť nad východným obzorom skôr, než vyjde Slnko.

Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn sú planéty viditeľné aj bez ďalekohľadu, takže ich nájdeme jednoducho. Vždy sa nachádzajú len niekoľko stupňov od ekliptiky a pravidelne okolo nich prechádza Mesiac. Niektoré planéty sú také jasné, že ich nájdeme aj na dennej oblohe. V dobe, keď je Venuša uhlovo dostatočne ďaleko od Slnka, ju môžeme zazrieť aj na dennej oblohe (dokonca aj bez ďalekohľadu).

Objekty pohybujúce sa vnútri dráhy Zeme sú pozorovateľné len pred východom alebo po západe Slnka. Najlepšie sú tieto planéty pozorovateľné počas východnej alebo západnej elongácie. Vtedy sa nachádzajú najďalej od Slnka.

Ak sa planéta nachádza za Slnkom (elongácia 0˚), je od nás najďalej, má najmenší uhlový priemer a jej jas sa stráca v žiari Slnka. Túto polohu nazývame konjunkcia, v prípade vnútorných planét horná konjunkcia. Vnútorné planéty sa môžu nachádzať aj v dolnej konjunkcii. Vtedy sú medzi Zemou a Slnkom, k našej planéte sú teda najbližšie, majú najväčší uhlový priemer, ale nachádzajú sa v blízkosti Slnka. (Vo vzácnych prípadoch je možné pozorovať premietnutie ich siluety na slnečný disk.)

Októbrové meteory

Počas októbra bude aktívnych viac meteorických rojov, najvýznamnejšími z nich budú Drakonidy a Orionidy. Drakonidy, s radiantom v súhvezdí Draka, môžeme pozorovať od 6. do 10. 10., maximum nastane 7. 10. Ich frekvencia za hodinu je premenlivá, líši sa z roka na rok. Pre tento rok je stanovená hodnota 10 meteorov za hodinu. Ide o pozostatky z kométy 21P/Giacobini-Zinner objavenej v roku 1900, ktorej obežná doba je 6,6 roka. Početným rojom sú Orionidy, ktoré svoju činnosť začínajú 2. 10. a končia 7. 11. Maximum sa pre tento rok predpokladá na 21. 10. a odhadovaný počet meteorov počas maxima je viac než 25. Ako z názvu vyplýva, radiant sídli v súhvezdí Orion. Materským telesom tohto roja je kométa 1P/Halley, pozorovaná už od antických čias. Ďalšími, menej známymi a menej početnými rojmi v tomto období sú Južné Tauridy, δ Aurigidy a ε Geminidy.

Slnko 1. 10. 2016 15. 10. 2016 30. 10. 2016
východ

západ

  6:44

18:23

  7:05

17:54

  6:28

16:27

 

Mesiac
Nov   1. 10. 2016        2:11
Prvá štvrť   9. 10. 2016        6:33
Spln 16. 10. 2016        6:23
Posledná štvrť

Nov

22. 10. 2016      21:14

30. 10. 2016      18:38

 

1. 10. 2016 15. 10. 2016   30. 10. 2016
Merkúr

 

-0,6 mag

Lev

5:08

17:54

-1,1 mag

Panna

6:16

17:42

-0,8 mag

Váhy

6:41

16:27

Venuša

 

-3,8 mag

Váhy

9:39

19:19

-3,8 mag

Váhy

10:21

19:02

-3,8 mag

Hadonos

10:02

17:56

Mars

 

0,1 mag

Strelec

14:27

21:59

0,3 mag

Strelec

14:09

21:51

0,4 mag

Strelec

12:45

20:48

Jupiter

 

-1,5 mag

Panna

6:25

18:16

-1,5 mag

Panna

5:46

17:26

-1,5 mag

Panna

4:04

15:33

Saturn

 

1,3 mag

Hadonos

12:24

20:59

1,4 mag

Hadonos

11:35

20:08

1,4 mag

Hadonos

9:43

18:13

Urán

 

5,7 mag

Ryby

18:48

8:06

5,7 mag

Ryby

17:52

7:08

5,7 mag

Ryby

15:52

5:06

Neptún

 

7,8 mag

Vodnár

17:28

4:09

7,8 mag

Vodnár

16:32

3:12

7,9 mag

Vodnár

14:33

2:12

Mgr. Viktória Zemančíková
Slovenský zväz astronómov