Aurel Stodola – vedec s veľkým umom a srdcom

Pozývame vás do májovej vedeckej kaviarne, v ktorej si pripomenieme 160. výročie narodenia slovenského vedca svetového významu, polyhistora, génia energetiky, fyzika, technika a zakladateľa teórie parných a plynových turbín. Jeho vynálezy doteraz a dennodenne ovplyvňujú život miliónov ľudí bez toho, aby si to uvedomovali.

Vo štvrtok 30. 5. 2019 o 17.00 hod. privítame dvoch hostí, ktorí sú svojou celoživotnou vedecko-výskumnou prácou spojení s menom Aurela Stodolu. Prof. Ing. František Urban, CSc., z  Ústavu energetických strojov a zariadení na Strojníckej fakulte STU a prodekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave je jeho pokračovateľom, ktorý aj ako vysokoškolský pedagóg ďalej rozvíja a šíri Stodolov prínos v oblasti strojárstva. Druhým hosťom bude Milan Petráš, historik vedy a techniky, múzejník a životopisec, ktorý sa už 40 rokov zaoberá životom a dielom Aurela Stodolu. Je autorom publikácie Najväčší z veľkých – Aurel Bohuslav Stodola, ktorá je doposiaľ jedinou svojho druhu a najrozsiahlejšou monografiou, ktorá podáva komplexný obraz o slovenskom velikánovi vedy a techniky.
V úvode prednášky nás Milan Petráš oboznámi so životným príbehom Aurela Stodolu. Priblíži nám ho nielen ako vedca a vizionára technického pokroku, ale najmä ako človeka s pevnými zásadami a morálnymi princípmi, ktorý sa až do konca svojho života hrdo hlásil k Slovákom a slovenskému národu. V ďalšej časti prednášky nám prof. František Urban priblíži konkrétne výsledky jeho odbornej práce a v akej podobe sa jeho dielo využíva doteraz v našom živote. Prednáška bude zameraná aj na uplatnenie parných a  spaľovacích turbín v súčasnosti, o ktorých zavedenie sa zaslúžil práve Aurel Stodola.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Komentáre