Slovenská flóra

Platforma iNaturalist sa na Slovensku zviditeľnila najmä v súvislosti s aprílovým podujatím City Nature Challenge Bratislava 2024. Existuje na nej však mnoho ďalších projektov, ktorých sa záujemcovia o občiansku vedu môžu zúčastňovať po celý rok (alebo v určitom vegetačnom období). Jedným z najatraktívnejších je projekt… pokračuj

Obžalovaný kliešť, vstaňte!

Hosťom júnovej Vedy v CENTRE bude Branislav Peťko z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorý sa vo svojej prednáške zameria na kliešte a na to, ako sa pred nimi chrániť. Kliešťa ako krvilačného parazita môžeme vnímať z pohľadu človeka, ktorý mu pre prenos… pokračuj

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2023

Kvantové technológie, materiálová veda, strojárenské technológie, fyzikálna chémia či umelá inteligencia sú vedecké oblasti, ktoré sú väčšine ľudí málo známe. Vďaka podujatiu Vedec roka SR, ktoré má za cieľ profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života na Slovensku, poznáme mená piatich výnimočných osobností. Svoje… pokračuj

Už čoskoro spoznáme osobnosti slovenskej vedy za rok 2023

Ocenenie za dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku za uplynulý rok si prevezme už v utorok 21. mája 2024 päť výnimočných osobností. Podujatie Vedec roka SR každoročne vyhlasujú Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Jeho cieľom je spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie… pokračuj

Falling Walls rúca bariéry

Každoročne sa v Berlíne 7. až 10. novembra, v rozmedzí niekoľkých dní od výročia pádu Berlínskeho múru, uskutočňuje konferencia Falling Walls Summit oslavujúca excelentnú vedu. Cena Falling Walls Engage hľadá projekty spájajúce svet vedy a život bežných občanov. Odborná porota vyberá víťazov spomedzi finalistov z… pokračuj

Strata opeľovačov

Hosťom májovej vedeckej kaviarne v CVTI SR bude Marek Semelbauer z Ústavu zoológie SAV, v. v. i., ktorý bude hovoriť o rôznych druhoch opeľovačov, ich význame pre ľudstvo, ako aj možnostiach ich ochrany a podpory. Opeľovanie je kľúčový prírodný proces, ktorý zabezpečuje integritu prírodných ekosystémov,… pokračuj

Mapujme prírodu v meste

O tom, že aj v meste môže človek nájsť zaujímavú a bohatú prírodu, sa môže každý presvedčiť počas predĺženého víkendu 26. až 29. apríla tohto roku s podujatím City Nature Challenge, ktorým v tieto jarné dni ožijú mestá po celom svete. Zapojiť sa môžu jednotlivci,… pokračuj

Nová pomoc v medicíne

Hosťom aprílovej vedeckej kaviarne v CVTI SR bude Jaroslav Katrlík z Chemického ústavu SAV, v. v. i., ktorý bude hovoriť o biočipoch a ich využití v medicíne. Pokrok vo vývoji biočipov nám otvára nové možnosti v oblasti výskumu tela, vývoja liečiv, ale aj diagnostiky chorôb,… pokračuj

Poruchy správania a učenia sa

Hosťom marcovej Vedy v CENTRE bude Eva Smiková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá sa vo svojej prednáške zameria na to, ako môže rodič pomôcť dieťaťu s poruchami správania a učenia sa. Máte doma dieťa, ktoré v škole alebo v materskej škole svojím… pokračuj

Vzdelávanie pre budúcnosť

Aby sme dokázali držať krok s rýchlo sa vyvíjajúcim svetom, musíme sa meniť aj my – v mnohých ohľadoch. Jedným z nich je spôsob, akým pristupujeme k vzdelávaniu. Keď sa povie vzdelávanie, predstavíte si ešte vždy triedu s učiteľkou, ktorá má pred sebou učebnicu a… pokračuj