Bennu a Ryugu zblízka

Pomocou sondy NASA Osiris-REX a sondy japonskej Japan Aerospace Exploration Agency Hayabusa 2 mohli vedci pozorovať dva blízkozemské asteroidy z bezprostrednej blízkosti.

Sonda Hayabusa 2, foto wikipédia/Go Miyazaki

Výsledky pozorovaní týkajúce sa výskumu asteroidov 101955 Bennu a 16273 Ryugu prezentovali vedecké tímy na výročnej mesačnej a planetárnej vedeckej konferencii. Prezentáciu sprevádzalo množstvo článkov v časopisoch, ako sú Nature, Nature Geoscience a Science.

Ťažko odzlíšiteľné telesá

Okrem svojej veľkosti sú Bennu a Ryugu na snímkach od seba ťažko odlíšiteľné, obidva majú veľmi podobný nepravidelný tvar. Bennu má stredný rozmer 245 m a Ryugu 870 m. Oba sú zložené z množstva úlomkov len slabo viazaných gravitáciou. Ich nízke hustoty poukazujú na to, že ich vnútro sa podobá ementálu. Na povrchu je na oboch asteroidoch tmavý terén odrážajúci len 4,5 % dopadajúceho svetla a je posiaty veľkými balvanmi. Okrem toho, že sú staré viac než 100 miliónov rokov, obidve telesá majú málo malých kráterov, čo svedčí o tom, že niečo – snáď otrasy po väčších impaktoch – ich vyplnilo. Kvôli nebezpečnému terénu na povrchu Bennu agentúra NASA ešte len plánuje zostup svojej sondy Osiris-REX. Regolit (nespevnený heterogénny materiál pokrývajúci povrch) na asteroide Bennu uvoľnil štrk a kamene na povrchu, čo tiež môže predstavovať problém. Nenachádzajú sa tu totiž rozsiahle oblasti s jemným regolitom a systémy na zber vzoriek boli určené na získanie častíc menších než cca dva centimetre. Iný potenciálny problém je to, že povrchová odrazivosť (tzv. albedo) sa mení viac, než sa predpovedalo, čo zasa vytvára výzvu pre navigačné systémy sondy využívajúce laser. Na povrchu Bennu tak panujú podmienky mimo špecifikácií konštrukcie sondy, poznamenáva tím Osiris-REX. Vedci sú si však istí, že môžu pracovať s tým, čo majú, a podľa súčasného plánu.

Medená delová guľa

Vľavo Bennu, vpravo Ryugu. Podobajú sa tvarom a tmavým povrchom, ich rozmery sú však značne odlišné, foto Science News.

Japonská sonda je v porovnaní so svojou americkou konkurentkou o niečo popredu, pretože k asteroidu Ryugu sa dopravila približne o päť mesiacov skôr. Hayabusa 2 úspešne vysadila už tri rovery, ktoré získali snímky asteroidu, keď poskakovali nad povrchom. Materská loď sa tiež vyhýbala balvanom pri zbieraní vzoriek regolitu. A 5. apríla tohto roku Hayabusa 2 vystrelila medenú delovú guľu do povrchu Ryugu, aby vytvorila umelý kráter za účelom výskumu vyvrhnutých úlomkov hornín. Predchádzajúce pozorovania ukázali aj rozdiely medzi týmito dvomi asteroidmi. Počas existencie telies rýchla rotácia viedla k vytvoreniu brázd pozdĺž ich rovníkov, ale ich rotácia poukazuje na unikátnu minulosť. Bennu rotuje raz za 4,3 hodiny a jeho rotácia sa s časom zrýchľuje. Jeho rotačná perióda sa skráti o jednu sekundu každých 100 rokov v dôsledku nerovnomerného zohrievania povrchu vďaka javu známemu ako efekt YORP (podľa vedcov s priezviskami Yarkovsky, O’Keefe, Radzievskii a Paddack). Na druhej strane tvar asteroidu Ryugu poukazuje na to, že jeho doba rotácie sa predĺžila z pôvodných 3,5 hodiny na súčasných 7,6 hodiny. Obidva asteroidy majú aj neočakávane rozdielny obsah vody. Na oboch telesách sú hydratované minerály a Osiris-REX našiel na Bennu dôkaz interakcií s vodou v minulosti. Ryugu sa však zdá suchší, než sa očakávalo. Jeho materské teleso, z ktorého sa pôvodne tento asteroid odštiepil, nemohlo obsahovať veľa vody

Kamenné chocholy

Najväčším prekvapením je objav kamenných chocholov, ktoré sú príležitostne chrlené z Bennu. Prvý takýto výtrysk zaregistrovali v januári 2019. Vedecký tím celkovo detegoval doteraz 11 týchto javov, tri z nich boli dostatočne silné na to, aby vyvrhli desiatky až stovky kamenných častíc. Väčšina týchto častíc sa pohybuje relatívne pomaly a zväčša si to namieria späť k svojmu asteroidu, no niektoré nadobudnú únikovú rýchlosť. Pravdepodobnosť zásahu sondy takouto skalou je však veľmi malá.

RNDr. Zdeněk Komárek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2019. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.