Budúcnosť obalov

Telieska na testovanie mechanických vlastností biodegradovateľných plastov na báze termoplastického škrobu, foto Ústav polymérov SAV/H. Peidayesh

V súčasnosti predstavuje využitie biodegradovateľných plastov len o niečo viac ako 1 % z celkového objemu aplikácií plastov. Hlavným dôvodom je ich výrazne vyššia cena v porovnaní s plastami vyrábanými z fosílnych zdrojov.
Vedci zo Slovenskej akadémie vied prinášajú novú receptúru biodegradovateľného a kompostovateľného polymérneho materiálu. Jeho podstatou je nový kompatibilizátor, ktorý vybrali zo skupiny kvapalných kaučukov. Podľa Ivana Chodáka z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., úžitkové vlastnosti vytvorených zmesí prevyšujú mechanické vlastnosti polyetylénu ako najpoužívanejšieho plastu pre obalové fólie, a to pri výrobnej cene, ktorá môže byť dokonca nižšia v porovnaní s plastami na báze fosílnych palív. Nový biodegradovateľný plast s termoplastickým škrobom prináša možnosť výrazného zníženia materiálových nákladov na výrobu fólií a lepšie mechanické vlastnosti, najmä pevnosť. Nesmierne nás teší, že po viac ako 20-ročnom výskume biodegradovateľných materiálov prinášame ďalšie nové riešenie, ktoré prinesie úžitok pre spoločnosť a udržateľnosť pre ďalšie generácie, dodal I. Chodák.
Na vývoji receptúry sa podieľala aj firma Novplasta Šenkvice, najmä formou testovania receptúr v poloprevádzkovom rozsahu pre vyfukované fólie. Na nové riešenie podali národnú patentovú prihlášku.

Zo stránky SAV spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.