Budúcnosť už klope na dvere

Vynikajúce prednášky na túto tému sprevádzali vyhlásenie ocenených prác 8. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov.

Občianske združenie PREVEDA, podporujúce mladú generáciu vedcov v oblasti vzdelávania, výskumu a osobného rozvoja, slávnostne vyhlásilo výsledky inovatívnym spôsobom realizovaním konferencie zameranej na vybrané odbory prírodných, lekárskych a chemických vied. V aktuálnom ročníku rozdali celkovo 28 ocenení.

Úspechy tímovej práce

Mladí vedci, o ktorých budeme ešte v budúcnosti počuť.
Mladí vedci, o ktorých budeme ešte v budúcnosti počuť.

Globálna chemická spoločnosť BASF už po piatykrát poskytla absolútnemu víťazovi konferencie finančnú podporu na rozvoj jeho vedeckých cieľov.Tohtoročnou celkovou víťazkou sa stala a hlavnú cenu získala doktorandka Chemického ústavu SAV Ing. Dominika Pihíková s prácou pod názvom Ultrasenzitívnelektínovébiosenzorynavčasnú detekciu rakoviny prostaty. Špeciálnu cenu pri príležitosti 10. výročia pôsobenia OZ PREVEDA udelili trom autorským tímom,ktorých príspevky vznikli na základe úspešnej tímovej spolupráce. Mgr. Peter Bališ, PhD., z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV predstavil prácu pod názvom Úloha reaktívnych foriem kyslíka v regulácii krvného tlaku v experimentálnom modeli akútneho „air-jet“ stresu. Ďalšou ocenenou bola Mgr. Lenka Slušná z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave s prácou Optická charakterizácia polymérov založených na benzo [1,2-b;4,5-b´]ditiofén derivátoch na prípravu fotovoltických článkova trojicu víťazov doplnila Mgr. Martina Zamorová z Chemického ústavu SAV s prácou Štúdium glykozylačných zmien biomarkerovkolorektálneho karcinómu pomocou glykoproteínovejmicroarray využívajúcej lektíny.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v septembrovom vydaní časopisu Quark.

Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk  

R

Foto OZ PREVEDA