Čaro kráľovskej hry

Šach (z perzského slova šáh, kráľ alebo prenesene kráľovská hra) je strategická hra pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov, ich pozornosť a sústredenie. Šach v sebe spája prvky športu, umenia aj vedy. Hovorí sa, že je to aktivita, ktorá robí deti múdrejšími.

Šachová hra podporuje schopnosť koncentrácie, pevnú vôľu, pamäť, trpezlivosť, disciplínu, logické a kritické myslenie. Rozvíja kreativitu, invenciu a tvorivosť. Učí originalite, samostatnosti, rozhodnosti. Kladie dôraz na dodržiavanie pravidiel fair-play a spravodlivosti. Umožňuje deťom, mladým ľuďom a dospelým nielen zmysluplne tráviť voľný čas, ale aj získavať a rozvíjať schopnosti, zručnosti a vlastnosti, ktoré sú, rovnako ako v minulosti, mimoriadne žiadané aj v súčasnom modernom svete. Podľa mnohých vedeckých štúdií väčšina detí, ktoré sa oboznámia so šachovou hrou v útlom detstve, dosahuje v škole lepšie výsledky ako ich vrstovníci. Tento náskok sa nedarí vyrovnať ani vo vyšších ročníkoch. Pri hre totiž nadobúdajú také vlastnosti, ktoré je obtiažne získať tradičným spôsobom výučby. Krása šachu ako učebného nástroja je v tom, že tieto vlastnosti sa získavajú nenúteným spôsobom – hrou, teda deťom najbližšou interaktívnou formou. Dôležitá je aj úloha šachu v rozvíjaní sociálneho kontaktu a možnosti vyniknúť, najmä pre menej pohybovo zdatné či inak spoločensky vyčlenené deti. V školách môže byť šach mostom spájajúcim deti rôzneho veku, pohlavia či rasy. Táto hra pomáha budovať dlhodobé priateľstvá a pestuje tímového ducha, napríklad v súťažiach školských družstiev, a môže mať vplyv aj na celkové zlepšenie správania. Deti, ktoré často nevedia štvrťhodinu obsedieť v tradičnej triede, sa vďaka šachu odrazu ponoria do logického myslenia, neraz aj na niekoľko hodín.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 03/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Michal Vrba
Bratislavská šachová akadémia
Foto archív autora, Pixabay