Čas mláďat

Tak ako je u človeka malé dieťa stredobodom pozornosti jeho rodičov, tak aj v zvieracej ríši sa mláďatám venuje veľká starostlivosť a ochrana.

Malé srnčatá v prvých dňoch svojho života ležia v tráve alebo inom úkryte.

Mláďatá zvierat patria bezpochyby medzi najkrajšie stvorenia na Zemi. Niet hádam človeka, ktorý by ich nemal rád. Okrem rozkošného vzhľadu pôsobia aj na city človeka. Prebúdzajú v nás nehu a nabádajú k prejavom lásky, materského a rodičovského postoja. Sú nielen milé, ale aj hravé a roztopašné ako malé deti. Nazrite spolu s nami do zaujímavého života niektorých našich druhov zvierat. Budete možno prekvapení, akú veľkú lásku a pozornosť venujú zvierací rodičia výchove svojich potomkov.

Starostlivosť o budúce generácie

V prírode sa stretneme s rôznymi mláďatami zvierat. Niektoré sa o seba vedia postarať hneď po narodení, iné zasa potrebujú rodičovskú starostlivosť dlhšiu dobu. Podľa schopnosti sa o seba postarať ich rozdeľujeme na dve skupiny – prekociálne a altriciálne.

Líška pri ohrození alebo prezradení nory poprenáša mláďatá do náhradného úkrytu.

Prekociálne mláďatá (pri vtákoch tiež nidifúgne) sú také, ktoré prichádzajú na svet úplne vyvinuté a sú schopné okamžite nasledovať svoju matku. Altriciálne mláďatá (pri vtákoch tiež nidikolné) sú tie, ktoré prichádzajú na svet plne závislé od rodičovskej starostlivosti. S týmto typom sa stretávame len pri vtákoch a cicavcoch. Tieto mláďatá sú holé (bez srsti alebo peria), slepé a nemajú vyvinutú schopnosť termoregulácie, čo znamená, že bez rodičov nie sú schopné ďalšieho života.

Mláďa daniela po narodení nasleduje svoju matku.

Úspešné prežitie potomstva závisí vo veľkej miere od správania sa rodičov, ktoré je dôležitým faktorom prirodzeného výberu. Starostlivosť o potomstvo sa pri mnohých zvieratách začína prípravou na ich narodenie. Druhy, ktoré majú altriciálne mláďatá, si pred narodením alebo vyliahnutím mladých stavajú hniezda, budujú nory alebo iné úkryty, kde môžu svoju rodinu udržiavať v teple a chrániť pred predátormi.

Výchova v réžii matky

Zvieratá sa o svoje mláďatá starajú rôzne. Kŕmia ich, zahrievajú, chránia pred nečasom a pred nepriateľmi. Pri mnohých druhoch živočíchov je táto starostlivosť výlučne na matke. Druhý rodič sa na výchove vôbec nepodieľa, alebo len vo veľmi obmedzenej miere. Takúto starostlivosť môžeme vidieť napríklad pri raticovej zveri, kde je výchova výlučne iba na matke, ale aj pri iných druhoch živočíchov, napr. niektorých našich šelmách.
Príkladnú starostlivosť o svoje potomstvo môžeme pozorovať napríklad pri medveďoch. Medvedica svoje medvieďatá úzkostlivo chráni pred nečasom a nepriateľmi. Keď je im zima, ľahne si na bok, pritlačí si ich k telu a zahrieva svojím dychom. Je to veľmi výrazná materinská láska. Okrem ochrany učí svojich potomkov hľadať si potravu, prekonávať prekážky, liezť na strom, skryť sa v prípade nebezpečenstva. Neposlušnosť trestá úderom labou, podobne ako je to aj v ľudskom svete.

Mladé jazvece sú vždy pod dozorom matky.

Aj líška sa o svoje líšťatá príkladne stará a ochraňuje ich. Pri ohrození alebo prezradení nory ich často poprenáša do náhradného úkrytu.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 2/2023. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Text a foto Ing. Ľubor Čačko

Komentáre