Časopis Quark oslavuje štvrťstoročnicu

V septembri 2020 si časopis Quark – magazín o vede a technike pripomína 25 rokov od svojho vzniku. Počas tohto obdobia si získal verných čitateľov nielen medzi odbornou, ako i laickou verejnosťou. V súčasnosti prináša každý mesiac 56 strán plných najnovších informácií zo všetkých oblastí vedy a techniky.

Vydavateľstvo Perfekt objavilo po rozpade bývalého Československa dieru na trhu. Nápad vydávať pôvodné slovenské médium, ktoré sa prioritne venuje novinkám a zaujímavostiam slovenskej aj svetovej vedy, bol tou správnou voľbou. Dva roky po vzniku Slovenskej republiky, 1. septembra 1995, vyšlo z tlačiarne prvé číslo časopisu Quark. Po rokoch sa ukázal ako viac než dôstojný nástupca svojho zaniknutého predchodcu známeho pod názvom Elektrón. V roku 2013 prešiel časopis „do vydavateľských rúk“ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Odvtedy je neoddeliteľnou súčasťou všetkých aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku pri CVTI SR (NCP VaT pri CVTI SR).
„Forma aj obsah časopisu Quark sú originálne. Ide o jediný pôvodný slovenský mesačník prinášajúci informácie o najnovších slovenských aj svetových novinkách a zaujímavostiach z rôznych oblastí vedy, techniky a moderných technológií,“ približuje jeho šéfredaktorka Renáta Józsová. Ako ďalej doplnila, časopis pomáha rozvíjať kritické myslenie a čitateľskú gramotnosť študentov aj dospelých čitateľov. Rôznorodosťou tém a autorov časopis rozširuje obzory a prispieva k širšiemu rozhľadu čitateľov.
Redakcia sa usiluje intenzívnejšie spolupracovať so základnými a strednými školami, univerzitami, Slovenskou akadémiou vied a ďalšími vedeckými organizáciami, ako aj s organizáciami, ktoré sa orientujú na podporu záujmu o vedu u detí a študentov.
V súčasnosti je zaujímavá možnosť kúpy DVD archívu Quark, ktorý obsahuje nielen PDF vydania všetkých čísel časopisu od roku 1995 až po súčasnosť, ale aj prístup k online verzii archívu. Online archív sprístupňuje 292 čísel časopisu Quark online s fulltextovým vyhľadávaním požadovaných informácií
v konkrétnom vydaní.
Časopis QUARK – magazín o vede a technike je mesačník dostupný v tlačenej, ale aj online podobe na stránke www.quark.sk. Tlačená verzia sa dá zakúpiť v novinových stánkoch, obchodoch, CVTI SR a v Zážitkovom centre vedy Aurelium. Čitatelia často využívajú na získavanie aktuálnych informácií aj náš profil na Facebooku,“ dodáva R. Józsová.

Hlasujte v Cene čitateľa a vyhrajte!

Na facebookovej stránke budú v septembri prebiehať viaceré súťaže. Jednou z nich bude aj súťaž Cena čitateľa. V rámci nej sa predstavia vybraní autori Quarku a ich články. Účastníci súťaže budú môcť svojím hlasom rozhodnúť o laureátovi alebo laureátke a vyhrať zaujímavé knihy.